A Katolikus Egyház számokban - 2010

ImageA Fides Hírügynökség október végén közzétette a Katolikus Egyház számadatait, amelyek a rendelkezésre álló legfrissebb, 2008. december 31-én érvényes hivatalos egyházi statisztika alapján készültek (mellettük zárójelben + vagy – jel jelöli az előző évi adathoz képest mutatkozó növekedést, illetve csökkenést).


A világ népessége
2008. december 31-én a világ népessége 6 698 353 000 fő volt (+81 256 000). A népesség minden földrészen nőtt, akárcsak az előző évben: Afrika (+29 674 000); Amerika (+5 687 000); Ázsia (+42 914 000); Ausztrália és Óceánia (+670 000); Európa (+2 311 000).
Katolikusok
Ugyanezen a napon a világ katolikusainak száma 1 165 714 000 volt (+19 058 000). Kontinensenként: Afrika (+8 025 000); Amerika (+7 579 000); Ázsia (+3 152 000); Európa (+193 000); Ausztrália és Óceánia (+109 000).
A katolikusok aránya világszerte 0,07%-kal nőtt, így 17,40%. Kontinensenként: Afrika (+0,29); Amerika (+0,44); Ázsia (+0,05), Európa (–0.1), Ausztrália és Óceánia (–0,2)
Egy papra jutó személyek/katolikusok
Az elmúlt évben az egy papra jutó személyek száma világszerte összességében 136-tal nőtt (átlag 13 015). Kontinensenként: Afrika (+105), Európa (+43), Ausztrália és Óceánia (+28), Amerika (–18), Ázsia (–402).
Az egy papra jutó katolikusok száma világszerte összességében 39-cel nőtt (átlagosan 2 849). Majdnem minden földrészen növekedés tapasztalható: Afrika (+98); Amerika (+37); Ázsia (+10); Európa (+14); Ausztrália és Óceánia (–8).
Egyházkormányzati egységek és missziók
Az egyházkormányzati egységek (circumscriptiones ecclesiasticae) száma 2 945 (+9). Újak alakultak Afrikában (+2); Amerikában (+4); Ázsiában (+1); Európában (+2).
Helyben lakó pappal rendelkező missziók száma: 1 665 (+649); minden kontinensen növekszik, kivéve Ausztráliát és Óceániát.
Helyben lakó pappal nem rendelkező missziók száma: 125 489 (összesen +847). Kontinensenként: Afrika (+747), Ázsia (+539), Európa (+45), Amerika (– 463), Ausztrália és Óceánia (–21).
Püspökök
A püspökök száma világszerte 5 002. Óceánián kívül (–4) számuk minden kontinensen nőtt, összesen 56-tal. A megyéspüspökök száma 3 786 (+57); a szerzetes püspököké 1 216 (–1). A megyéspüspökök számának alakulása kontinensenként: Afrika (+14), Amerika (+32), Ázsia (+8), Európa (+7), Ausztrália és Óceánia (–4). A szerzetes püspökök számának alakulása kontinensenként: Európa (+4), Afrika (–2), Amerika (–3), Ázsiában és Ausztráliában és Óceániában nem változott.
Papok
A papok száma világszerte 409 166 (összesen +1 142). Kontinensenként: Európa (–1 664), Afrika (+953), Amerika (+659), Ázsia (+1 120), Ausztrália és Óceánia (+74). Az egyházmegyés papok száma 274 007 (+1,576), kontinensenként: Afrika (+821), Amerika (+811), Ázsia (+746), Ausztrália és Óceánia (+67), Európa (–869). A szerzetespapok száma 135 159 (összesen –434). Kontinensenként: Afrika (+132), Ázsia (+374), Ausztrália és Óceánia (+7), Amerika (–152), Európa (–795).
Állandó diakónusok
Az állandó diakónusok száma világszerte 37 203 (+1 261). Kontinensenként: Amerika (+774), Európa (+481), Afrika (+9), Ausztrália és Óceánia (+17), Ázsia (–20). Az egyházmegyés állandó diakónusok száma 36 539 (összesen +1 242). Kontinensenként: Afrika (+5), Amerika (+749), Európa (+474), Ausztrália és Óceánia (+17) Ázsia (–3). A szerzetes állandó diakónusok száma 664 (+19). Kontinensenként: Afrika (+4), Amerika (+25), Európa (+7), Ázsia (–17), Ausztráliában és Óceániában nem változott.
Férfi és női szerzetesek
A férfi szerzetestestvérek száma 54 641 (összesen –315). Kontinensenként: Afrika (+95), Amerika (+232), Ázsia (+69), Ausztrália és Óceánia (–115), Európa (–596). A szerzetesnők száma 739 068 (összesen –7 746). Kontinensenként: Afrika (+1 845) Ázsia (+2 170), Amerika (–3 452), Európa (– 8 167), Ausztrália és Óceánia (–142).
A megszentelt élet intézményeinek férfi és női tagjai
A megszentelt élet intézményeihez tartozó férfiak létszáma 743 (összesen +78). Kontinensenként: Európa (–33), Ausztrália és Óceánia változatlanul 1 fő, Afrika (+35), Amerika (+57), Ázsia (+19).
A megszentelt élet intézményeihez tartozó nők létszáma 26 646 (összesen –132). Kontinensenként: Afrika (+194), Amerika (–158), Ázsia (–57), Európa (–426), Ausztrália és Óceánia (–1).
Világi misszionáriusok és hitoktatók
Világszerte 316 836 világi misszionárius működik (összesen +66 372). Kontinensenként: Afrika (+911), Amerika (+57 955), Ázsia (+7 315), Európa (+241), Ausztrália és Óceánia (–50).
A hitoktatók száma világszerte 3 082 562 (+89 208). Kontinensenként: Afrika (+7 318), Amerika (+82 846), Európa (+10 617), Ázsia (–11 011) Ausztrália és Óceánia (–562).
Nagyszeminaristák
Az egyházmegyés és szerzetes szeminaristák száma összesen 117 024 (+1,105). Kontinensenként: Afrika (+878), Ázsia (+1 380), Ausztrália és Óceánia (+64), Amerika (–267), Európa (–950).
Az egyházmegyés szeminaristák létszáma 71 176 (–49), kontinensenként: Afrika (+470), Ázsia (+412), Ausztrália és Óceánia (+75), Amerika (–278), Európa (–728).
A szerzetes szeminaristák létszáma 45 848 (+1 154), kontinensenként: Afrika (+408), Amerika (+11), Ázsia (+968), Európa (–222), Ausztrália és Óceánia (–11).
Kisszeminaristák
Az egyházmegyés és szerzetes kisszeminaristák száma összesen 102 360 (+382). Kontinensenként: Afrika (+1 350), Ázsia (+281), Amerika (–591), Európa (–578), Ausztrália és Óceánia (–80).
Az egyházmegyés kisszeminaristák létszáma 77 987 (+842), kontinensenként: Afrika (+1 102), Ázsia (+325), Amerika (–136), Európa (–357), Ausztrália és Óceánia (–92).
A szerzetes kisszeminaristák létszáma 24 373 (–460), kontinensenként: Afrika (+248), Ausztrália és Óceánia (+12), Amerika (–455), Ázsia (–44), Európa (–221).
Katolikus nevelés
A Katolikus Egyház 67 848 óvodában 6 383 910 gyermeket, 93 315 iskolában 30 520 238 alsó tagozatost, 42 234 iskolában 17 758 405 begin_of_the_skype_highlighting              17 758 405      end_of_the_skype_highlighting felső tagozatost ill. kisgimnazistát, valamint 1 968 828 nagygimnazistát nevel. A katolikus egyetemek hallgatóinak létszáma 3 088 208.
Katolikus kartász- és egészségügyi intézmények
Az Egyház 5 428 kórházat működtet, nagyrészt Amerikában (1 717) és Európában (1 288); 18 025 gyógyszertárat, nagyrészt Amerikában (5 516), Afrikában (5 375) és Ázsiában (3 547); 529 otthont leprásoknak, nagyrészt Ázsiában (285) és Afrikában (184); 15 985 otthont idősek, krónikus betegek, illetve fogyatékosok számára, nagyrészt Európában (8 265) és Amerikában (4 143); 9 962 árvaházat, melyeknek kb. harmada Ázsiában található (3 437); 11 902 bölcsődét; 13 945 házassági tanácsadó központot, nagyrészt Európában (5 991) és Amerikában (5 044); 34 250 szociális rehabilitációs központot, valamint 10 800 egyéb intézményt, elsősorban Amerikában (4 285), Európában (2 937) és Ázsiában (2 009).

Magyar Kurír

(mk)