Bővebben: Tranzitus Déván okt 3-án 18.oo-tól tartjuk a tranzitus szertartását. Házfönökünk Leánder testvér vezeti a megemlékezést, melyre szeretettel várunk!! A www.magnificat.ro oldalon követhető!
Csaba t. 

 

Bővebben: Húgocskáim, madarak!„Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és szőni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.”
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti

Bővebben: Csodálom a nagy dizájnért, a TeremtőtA gyimesi hegyekben egyszerre csak leesett a hó!! Az idén nem volt szárazság, minden szép zöld volt, mikor váratlanul, kopogás nélkül, - azaz hóharmat, éjjeli fagyok nélkül,  - megjelent a tél!!  
Csodálom a nagy dizájnért, a Teremtőt, ki újból és újból megtud lepni bennünket!! Nézem tájat és ott visszhangzik bennem Jézus szava: " szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel nem fogja azt, amit Isten azoknak teremtett, akik szeretik Öt!" 1 Kor 2,9 Érdemes kitartani a jóban, én piszokul kíváncsi vagyok arra, mi egy ilyen táj szépségét annyira überel, hogy még el sem tudjuk képzelni... és ezt komolyan veszem, mert nem kamu, Jézus Krisztus a megváltónk mondja...
Szeretettel, Csaba t.

Bővebben: Szent Klára kollégiumbanOktóber elsején Erdélyben a felsőoktatásban is elkezdték a 2013-14-es tanévet. A tegnap meglátogattam Kolozsváron a Szent Klára kollégiumot, ahol főiskolára, egyetemre járó lányaink vannak. Nagyon jó száj ízzel jöttem el közülük, úgy érzem, hogy szépen minden sínen van, a ház rendben, a számlák ki vannak fizetve. A húsz lány közül heten az idén kezdik a tanévet. Köztük vannak olyanok akik Déván, Csíksomlyón, Szovátán végeztek az otthonainkban és most itt tanulnak tovább. A hangulat is jó a lányok között! Mindezért, hálával tartozunk Máté Magdikának, aki ennek a háznak lakója, majd vezetője volt az elmúlt évekbe, és aki most ősztől elment Németországba szerencsét próbálni. Érte, de a tanévet kezdő lányokért is imádkozzunk bizakodó szívvel.
Jó tanulást, erőt, egészséget, sok sok jó jegyet kívánok, sok szeretettel!


Csaba t.

Bővebben: Sokféle csodás ajándékot küld nekünk a jó Isten!Sokféle csodás ajándékot küld nekünk a jó Isten!! Thurzó Péter Egri egyházmegyés pap is, Isten drága ajándéka, néhány hónapra eljött hozzánk önkéntesnek. Isten fizesse az ő és a tisztelt Érseke nagylelkű döntését!!
Szászvároson lakik, de mivel van autója onnan ha hívjátok szeretettel elmegy hogy akár előadást, szentmisét, vagy más papi szolgálatot végezzen a házainknál...
Hálás szeretettel,


Csaba t.

Bővebben: Lukács atya, Rókus testvérDési ferences testvéreimről készült felvétellel köszöntök minden idős bátyámat, nővéremet október elsején, az idősek nemzetközi világnapján!  Adná az Isten, hogy mindazt az értéket mit bennük kiérleltek a hosszú évtizedek azt megtudják osztani velünk, s bennünk legyen annyi alázat, hogy befogadjuk azt a bölcsességet, mit gazdagabbá teheti világunkat!Szeretettel,

Csaba t.

 

Bővebben: Isten áldása legyen a csöpp életenKaptam egy jó hírt és megosztom veletek nagyapai büszkeséggel: "szeptember 21-én,délelőtt 10-53 perckor megérkezett családunkba Melinda-Johanna,a családunk legkisebb szerelme!!!"
Tündike, az édesanya Zsilvölgyében született egy bányász családban, aztán  a mi lányunk lett évekre, majd miután az érettségit letette, kollégánk lett Szászvároson. Onnan ment  férjhez Magyarországra, és most ott él, és lám lám megvan a negyedik baba! 
Nagy szeretettel gratulálok neki! Isten áldja a kis Melindát és az ö drága testvérkéit, szüleit!! Isten áldása legyen a csöpp életen, hogy nagyranőve, áldásává válhasson népének!!
Szeretettel, Csaba t. 

Bővebben: Merj igent mondani az életre

Milyen jó, ha az embernek családja van, ha sok sok gyermek örömmel, kacagva átöleli! Szent József nem a test és a vér kívánságára lett apává, hanem Isten akaratából! A mennyei Atya felkérte, hogy vállalja el a kis Jézus felnevelését! És ő alázattal igent mondott az életre!! Ilyen Józsefi értelemben te is lehetsz apa, anya, a bajbanlévő gyermekeknek!! 
Merj igent mondani az életre, szeretettel, határozottan, fenntartás nélkül!!!
Csaba t. 

Bővebben: Az ima ereje
Még a nyár elején arra kértelek, hogy segítsetek haza imádkozni a "nyugati munkából" e szép kis baba édesanyját... Örömmel írhatom le, hogy a baba, anyukája haza jött, öt is befogadtuk a házunkba és most ő neveli a saját gyerekét és segít nevelni a többi kisbabát is!! Ereje van az imának, most egy ügyes férfiért, férjért, apáért imádkozunk, aki szeretettel, szerelemmel befogadja őket. 
Szeretettel, Csaba t.

Bővebben: A zeréndi kolléganőnk, CsillaSzeretettel megosztom a kedves Csillának, a zeréndi kolléganőnk képét és Isten áldását kérem rá és a kisbabára!! Szeretettel kérlek imádkozzatok a kisbabákért, mert Istennek hála több kollégánk is gyermeket vár!

Örömteli szívvel,

Csaba t.