Bővebben: Benak Sándor makói mezőgazdászBenak Sándor makói mezőgazdász, régi jó barátunk több helybeli gazdát segítségül hívott és nagylelkűen  felújítottak egy felnőttkorú traktort és a Szárhegyi farmunknak ajándékozták. Hálás szeretettel köszönjük az ajándékot, mely újabb lendületet ad álmainkhoz, ahhoz, hogy megmaradjunk a szülőföldünkön.

Hálás szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Isten gyermekeinek olyan jó együtt járni a szeretet útján!! Nagyzerénden jártam, itt is van egy Napközi Otthonunk, aranyos gyerekekkel. A református templomban együtt imádkoztunk nagyon sokan, kértük az Isten áldását e község és a környékbeli települések gyermekeire. E vidék öt napközis csoportjában összesen 126 gyermeket gondozunk. Szégyenkezve döbbentem rá, hogy milyen keveset tudok Erdélynek a nyugati térségéről. A határ túloldaláról átjött Magyarországi testvéreim sem tudták, hogy ezen a vidéken ilyen szép nagy ősi magyar települések vannak. Zerénd Árpád vezér unokája, róla nevezték el ezt a nagyon régi magyar települést. Az évszázadok óta reformátussá lett testvéreim által fenntartott, és ez alkalommal zsúfolásig megtöltött templomban nagy nagy alázattal, és szeretettel mind katolikus pap imádkoztam és áldottam meg a gyermekeket és a jelenlevőket. Az együttlét végén a kedves tiszteletes úr szép hegedű muzsikával és csengő gyermekdallal ajándékozott meg bennünket. Majd egy finom vacsorára voltunk hivatalosak.

Isten gyermekeinek olyan jó együtt járni a szeretet útján!!

Csaba t.

Bővebben: Isten áldása kísérje kitartó munkájukat! Hálás szeretettel köszönöm, hogy Nagyzerindre eljöttek, Erdély nyugati részében tevékenykedő kedves kollégáim. Jó volt együtt lenni, tanácskozni, a közös holnapunkkal kapcsolatosan tervezgetni, beszélgetni... A közös tanácskozás után, melyre eljött a polgármester, a tanácstagjaival, a helybeli református templomban egy közös Istentiszteletet tartottunk. Együtt imádkoztunk a gyermekeinkért, támogatóinkért.

Isten áldása kísérje kitartó munkájukat!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Hálás szeretettel köszönömHálás szeretettel köszönöm a Szentesi és a Csongrádi testvéreimnek a Nagymágocsi otthon lakóinak a kedves fogadtatást, azt, hogy e szép vasárnapon oly sokan eljöttek, azért hogy együtt imádkozzunk az Istenhez, élő, cselekvő hitet kérve magunknak, népünknek!! Külön köszönöm a Farkas Sándornak, és kedves nejének Katalinnak amiért e szép vasárnapjukat ránk szentelték, amiért végig vittek, velem maradtak ezen a szép, de zsúfolt napon, és amiért befogadtak otthonukba.

Kisebb testvéri szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Meghívó Nagyzerindre!!Nagyzerind egy szép kisváros Nagyszalonta és Arad között. Itt ebben a városban évek óta működik egy napközi otthonunk, Kiss Csilla-Annamária nevelőnő vezetésével. E térségben van a kisiratosi bentlakó otthonunk is, de itt a környező településeken még dolgozik négy kollégánk, igya több mint 1oo bajbanlévő gyermeket gondozunk ebben a határmenti térségben.  Számunkra lesz 2013. február 11, hétfőn 18.00-tól egy találkozó Nagyzerinden.

Mindazokat, kik szeretnék megismerni e térségben élő gyerekeket, munkatársainkat, azokat nagy szeretettel meghívjuk erre a rendezvényre!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Szentesen és Csongrádon szentmise áldozatot mutatok beFebruár 10-ére, vasárnapra vállaltam két városban, Szentesen és Csongrádon, hogy szentmise áldozatot mutatok és elmélkedést tartok a reményről, a bizalomról, a cselekvő élő hitről!!

Délelőtt 10 órára vasárnap a szentesi Szent Anna templomban Valentin Topsin Benjamin plébános úr és délután 18 órára a csongrádi Nagyboldogasszony templomban Laczkó István plébános meghívására szentmisék tartása.

Szeretettel,

Csaba t.