Nagycsütörtökön új parancsot adott az Úr: a szeretet parancsát. A gonosz sokszor hegyeket mozgat körülöttünk, és ilyenkor kicsinységünkből fakadó félelmünkben, gyámoltalanságunkban mennyei Atyánk kezébe kell kapaszkodnunk, akárcsak a mesterünk, Krisztus. Az ő emberek iránti, de az Atya iránti bizalma sem ingott meg a kereszten sem: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Lk 23.34) – mondja a kereszten Jézus, majd, vérbe fagyva, utolsó leheletével – „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23.46). Jézus kitartott a szeretet útján, más út nem adatott számunkra sem.

Volna egy ajánlatom! Szeretettel meghívom Amerikában élő magyar testvéreimet, hogy fogjunk össze és építsünk ki egy gyermekvédelmi hálózatot a Csíki-medencében, a Kászonokban és Háromszéken. Déván, Szovátán sikerült. Miért ne mennénk tovább? Valóban úgy érzem, hogy szűz földek vannak itt Erdélyben, a Kárpát-medencében. Sajnos bármerre megyünk, óriási szükség van a munkánkra. Szeretettel biztatlak, hogy gyertek haza, és építsünk fel egy szép autonóm tusnádi, erdélyi, Kárpát-medencei gyermekvédelmi hálózatot.

Új világ kapujában állsz, előtted szűz földek, birodalmak. Tégy félre mindent. Add el a lim-lomot, árát oszd szét a szegényeknek. Indulj el a szeretet útján, szeress! Minden a tiéd lehet, hódítsd meg, lakd be Isten országát, amelyről azt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy „Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.” (Lk 17.21) Mondja! És milyen kevesen indultak el? De azt, aki útra kelt, és célba ért, boldognak mondják az emberek.

Az elmúlt hetekben Szerbiába vitt a jó szerencsém. Örömmel ismerkedtem meg az ottani emberekkel, hallgattam meg gondjaikat, beszéltem velük. Igazából itthon Erdélyben soha nem gondoltam, hogy a szerb nép a maga Trianonját éli meg, most az ezredfordulón. Milyen hangzatos volt a pánszláv egység víziója, a békés Jugoszlávia. – És mi maradt belőle?

Örömmel jelentem, hogy megvásároltunk Tusnádfürdő központjában egy szállodát. 1700 négyzetméteren 34 szoba, ugyanennyi fürdőszoba, két üzlethelyiség, kazánház és raktárak vannak az épületben. Az udvar nem nagy, de egyetlen szomszédunk az erdő, egészen a Szent Anna tóig. A festői környezetben lévő szép épület szerkezetileg elfogadható, de minden szerelést, burkolást teljesen fel kell újítani. Amennyiben sikerülne a munkálatokat jó végre vinni, 80-100 gyermeknek tudnánk otthont biztosítani, nagyon jó körülmények között.

Ne hagyd, hogy apró kavicsokkal a gonosz telerakja a zsebedet, még ha valódi gyémántok, akkor is lehúznak. A birtoklás a szárnyalás halála. Mint a pacsirta, csipegess, mindenből vehetsz, érezd jól magad, fürödj a napfényben, minden a tiéd. Isten ajándéka, örvendj neki, de a több napra való, rothadó mannával nem szárnyalhatsz.

Jön az új generációk sora, az új gyermekek arcát már csak fentről láthatod, és talán nagyszüleiknek, szépapjuknak adott ajándékaidra gondolva, ők is ajándékká válnak a mind szebbé nemesülő világunkban. Gyümölcsük a te gyümölcsöd lesz, és ilyenkor mindig ott fenn Isten hálásan megfogja kezed. Ez így fog menni az idők végezetéig, amikor nagy számvetést tartanak, és akkor minden föld elnyeri Ura végső köszönetét. 

Isten szép ajándéka az élet, s mindaz ami körül vesz bennünket: a természet, a testvér, a megálmodott jövő valóra váltásának ereje, az egészséges munkakedv, vagy a nyugodt pihenés, a tiszta öröm forrásából fakadó kacagás. Isten legszebb ajándéka a fiatalnak az ő jegyese, és szerelmük tiszta gyümölcsei a gyermekek. Isten túlcsorduló ajándékai az egészséges szívben a jól végzett munka örömét, a megelégedést és a hálát, azaz a kibontakozó mennyországot szülik itt a földön. Erre születtünk.