2017 június 15. - Csütörtök- Krisztus szent Teste és Vére: Úrnapja

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_19239439_953838351424696_1896160018_n.jpgA tudósaink szerint az anyagból energia, az energiából anyag keletkezik!! A szeretet a legnagyobb energia a világunkban! A tiszta Isteni szeretet kétezer évvel ezelőtt Mária befogadó igenére testet öltött, emberé lett! Hiszem és vallom, hogy minden szentmisében a mi botladozó igenünkre Isten szeretete újból testet ölt, kenyéré lesz, ugyanaz a végtelen jóság és szeretet közénk jön az oltáriszentségben!! Nagy titok, meghajtom fejemet előtte, 
Csaba t.
Amikor a tömeg ezt megtudta, utánament. Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt, ezért a tizenkettő odament hozzá, és azt mondták neki: »Bocsásd el a tömeget, hogy a környékbeli falvakba és tanyákra menjenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt pusztaságban vagyunk.« Ő azonban azt mondta nekik: »Ti adjatok nekik enni!« Azok ezt felelték: »Nincs több, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek.« A férfiak ugyanis mintegy ötezren voltak. Ekkor azt mondta tanítványainak: »Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban!« Úgy is tettek, és letelepítették valamennyit. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, és tanítványainak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, amit meghagytak: tizenkét kosár kenyérdarabot.