Bővebben: Új dokumentumok a megszentelt életrőlUrunk bemutatásának ünnepe egyben a megszentelt életet élőkért való imádság napja. Franc Rodé bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa a Vatikáni Rádiónak adott interjújában elmondta, hogy lényegesen csökkent a nem felszentelt papként élő szerzetesek száma. Vélhetőleg azért, mert az egyház kevés figyelmet fordít rájuk, holott fontos szerepet töltenek be az evangelizálásban.

Bővebben: Jézus halotti bizonyítványa is látható a torinói leplenEgy vatikáni kutató szerint a torinói leplen lévő, alig olvasható felirat bebizonyítja, hogy a lelet valóban Jézus halotti leple volt. A Barbara Frale történész új könyvében kifejtett állításra több tudós azonnal szkeptikusan reagált, kitartva amellett, hogy a lepel középkori hamisítvány.

Bővebben: Szent István király intelmei Imre herceghezMivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló  eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. 

Az április 3-a és 5-e között megrendezett összejövetel végén megfogalmazott dokumentum, amelyet kedden délelőtt tettek közzé, megállapítja, hogy a nagyszülők örömet, emberi, szociális, kulturális, továbbá vallási gazdagságot jelentenek a család, a társadalom és az egyház számára.

Bővebben: A keresztény reményrőlXVI. Benedek pápa második, Spe salvi kezdetű enciklikája

Rómában, az apostoli palota könyvtárában XVI. Benedek pápa november 30-án írta alá második enciklikáját, amelynek latin klezdőszavai: "Spe salvi..." A cím Szent Pál apostolnak e mondatából való: "Spe salvi facti sumus" - Mert megváltásunk még reménybeli (Róm 8,24). A keresztény reményről szóló körlevél egyelőre nyolc nyelven olvasható a Vatikán honlapján: latinul, olaszul, franciául, angolul, németül, spanyolul, portugálul és lengyelül. Az aláírást bemutató követte. Az enciklika ötven pontból áll.

Bővebben: Új enciklika a keresztény reményrőlXVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű, november 30-án aláírt és a sajtónak bemutatott enciklikájának témája a keresztény remény. A dokumentum címzettjei a pápa tavaly tavasszal megjelent, Deus caritas est kezdetű, keresztény szeretetről szóló enciklikájához hasonlóan a püspökök, a papok, a diakónusok, a szerzetesek mellett minden krisztushívő.

Szombaton délelőtt közzétették XVI. Benedek pápának a 2008 júliusában Sydneyben megrendezésre kerülő XXIII. Ifjúsági Világtalálkozóra írt üzenetét, amelynek vezérfonala a Szentlélek és a küldetés.

A július 20-án kelt dokumentum 8 pontból áll.

1. oldal / 2