Bővebben: Évközi 32. vasárnapA mai vasárnap olvasmányai az örök életbe vetett hitre terelik a figyelmünket.A Makkabeusok könyve, amelyből az Ó-szövetségi olvasmányt olvastuk a Krisztus születése előtti II. század, lelki és vallási életét tükrözi. Ekkorra már határozottan megfogalmazódik az örök életbe vetett hit.A pogány uralkodó elfogott és hitükért kivégeztetett hét testvért, anyjukkal együtt. Mindegyik fiú a kivégzés előtt megvallja az örök életbe vetett hitét. Érdemes felidéznünk, hogy mit is mondanak.

Bővebben: Évközi 31. vasárnapA vasárnapi evangélium találkozás történet, amelynek a szinhelye Jerikó. Ez az ősrégi város a szentírásban, az evangéliumokban is több helyen szerepel. Mint nagyváros egyrészt a jómódúak városa, másrészt a kiszolgáltatottak gyűjtőhelye: pl. Bartimeus a vak koldus. A Jeruzsálemből Jerikóba tartó út mentén verték meg a rablók azt, akit felpártolt az irgalmas szamaritánus. Zakeus a mai evangélium főszereplője is itt lakik.

Bővebben: Szűz Mária, Magyarok NagyasszonyaSzent István királyunk égi küldetést kapott: „Az úr veled van, hős vitéz, Ennek a te erődnek birtokában szabadítsd meg népedet bűneiből. Én veled leszek, és győzni fogsz.” Amikor szent István erőtlenné vált, az Erős Isten édesanyjának Máriának kezébe tettel le nemzete jövőjét. István országa Mária országa lett. Mária orsz7ága polgárainak küldetése van. Nekik szól, az angyali szózat: „Az Úr veled van, hős vitéz. Ennek a te erődnek birtokában szabadíts meg azokat a magyarokat bűneitől, akik még nem polgárai Mária Országának. Én veled leszek, győzni fogsz.”

Bővebben: 27 Évközi VasárnapAz evangéliumokat olvasva jóleső érzés azt tapasztalni, hogy Jézus legközvetlenebb tanítványai, az apostolok is mennyire hozzánk hasonló emberi vonásokkal rendelkeznek. A mai részben, mintegy váratlanul azt kérik Jézustól, hogy növelje bennük a hitet. Számunkra ismeretlen, hogy mi a háttere ennek a kérésnek.

Bővebben: TranzitusAssisi szent Ferenc ünnepének előestéjén emlékezünk meg az ő haláláról. Tranzitusnak hívjuk ezt az ünnepet (átmenet). Az ünnep egyik legjellemzőbb énekének első két sora: „Dicsőült szent Ferenc, Krisztus jó szolgája. Alázatosságnak eleven formája…. Engedelmességnek ragyogó példája” Ma este, különösképpen is úgy tekintünk Szent Ferencre, mint mesterünkre és tanítónkra. A célba érteket, arról szokták faggatni, hogy mi volt a sikerük titka. Ma szent Ferencet faggatjuk: mit kell tennünk, hogy üdvösségre jussunk? Ő pedig alázatosan Jézushoz vezet bennünket, hogy tőle halljuk a hívást és a követésnek a feltételét: „aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem.”

Bővebben: Hitből eredő örömökLisieux  karmelita szentjének ünnepén ma immár hatodik alkalommal tartják a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébániatemplom búcsúját. A szentmise 17 órakor kezdődik, ünnepi szónoka Nt. Ferenc István esperes, aki az egyházközségi felkészülés idején a három napos lelkigyakorlat, triduum elmélkedéseit is tartotta.