Bővebben: 24 Évközi VasárnapSzámunkra Istentől kapott nagy ajándék a döntés képessége. Nagyon sok szép és jó fakad ebből, de sajnos ugyanakkor a rossz és a bűn forrása is lehet egyben. A Szentírás gyakran foglalkozik ezzel az emberi alap tapasztalattal. Ennek egyik példájáról olvasunk Mózes második könyvében. Amíg Mózes a Sinai hegyen tartózkodott, hogy átvegye Istentől a tízparancsot, a nép megunta a bizonytalan várakozást és fellázadt.

Bővebben: Fájdalmas SzűzanyaA hagyomány hétfájdalmú Szűznek ismeri Máriát. Szívét hétszeres tőr járja át. Az evangélium bemutatja, hogy ennek a szenvedésnek állomásai vannak: nem fogadják be a szálláson, menekülniük kell… A legfájdalmasabb pillanat pedig a Piéta, amikor halott szent Fiát ölében tartja. A fájdalmas anya szenvedése ma is folytatódik azokban az édesanyákban, akik gyermekükért aggódnak: a Szentföldön, Irakban, Afganisztánban, Magyarországon, ha rossz társaság, a drog, az erőszak csapdájában vergődnek. A szívüket átjáró tőr markolatát emberek tartják, de anyai szívük szenvedéseiért a jutalmat Istentől várják.

Bővebben: 23 Évközi VasárnapA vasárnapi evangéliumi rész a Krisztus -követés, a keresztény élet néhány feltételét gyűjti össze és tárja elénk, úgy ahogyan szent Lukács evangélista megőrizte, ahogyan Jézus oktatta az őt hallgató sokaságot. Néhány feltételt sorakoztat fel, amellyel mindenkinek szembesülnie kell, aki elszánja magát az Úr Jézus követésére.