Bővebben: A reménység temploma a Vasfúvó dombján„A templomszentelés mindig örömünnep Krisztus vándornépének, anyaszentegyházunknak, fõegyházmegyénknek és most különösen az erdõaljai-csibai híveknek. A templomszentelés azt jelenti, hogy élõ közösség vagytok, gyakoroljátok hiteteket, az õsök hitét, amit nemzedékrõl, nemzedékre továbbadtak nekünk anyaszentegyházunkban. Olyan világban, amikor az ország átlaglakossága csökken, beleértve a magyarságot is, népünket is, az emberek elvándorolnak, nem fogadják el Isten áldását, a gyermeket, templomokat zárnak be és falvaink kiürülnek – új templomot építeni mindig a reménység jele” – mondta bevezetõjében a Vasfúvó dombján az egyházmegye fõpásztora, Jakubinyi György érsek.


Bővebben: 19. Évközi VasárnapA szentírási szakaszok a keresztény ember vallásos magatartásához nyújtanak támpontokat. Legfőként abban különbözünk a nem hivőtől, hogy cselekedeteink, életvitelünk, megnyilatkozásaink szilárd alapja a hit. Akár az is előfordulhat, hogy kívülről szemlélve ugyanazt tesszük, mint a nem hivő. Ugyanúgy dolgozunk, fáradozunk és küzdünk, azonban mindezt más távlatokkal, más hozzáállással. Ugyanis a keresztény embernek létével kell felhívni magára a figyelmet.

 

Bővebben: Ünnepre készülnek az erdőaljai és csibai római katolikus hívek, templomuk szentelésére. A Csíktaplocához tartozó filia négy év alatt felépült templomának 21 méter magas tornyába tegnap emelték fel a két harangot, amelyek érc hangja imára hívja őket ezentúl. Xantus Géza képzőművész műterméből pedig ma szállítják Csibába az elkészült három festményt, hogy azok rendeltetésüknek megfelelően az apszisba kerüljenek.

 

Bővebben: Urunk Színeváltozása búcsú a Szálvátor kapolnánál.Agusztus 6-án búcsút tartottak a Szálvátor kápolnánál, Somlyó hegyén. “Csodálatos volt és hasonló élményekről sokan számolnak be akik ide a Színeváltozás hegyére és helyére feljönnek. Jöjjetek gyakran és erősödjetek, erősödjünk, mert szükség van erre a bátorságra és erre az erőségre …”

Bővebben: 18. Évközi VasárnapJézust bírának kérik fel egy vitás örökösödési ügyben, amely szokás lehetett ebben az időben. Bár ezek a viták normálisan a „kapuknál”, tanúk jelenlétében zajlottak, itt a sértett Jézushoz, mint híres törvénytudóhoz fordul. Jézus tanítása: „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”

Bővebben: 17. évközi vasárnapAz imában tükröződik a leghitelesebben, hogy kik vagyunk, vagy mit tartunk fontosnak, lényegesnek. Van aki, a kérő imát tartja elsődlegesnek, vagy egyetlen imafajtának, más már a dicsőítő, közbenjáró imát is gyakorolja. Ami a legjellemzőbb az imában és minden embernél, minden vallásban közös, hogy az ima Istennel folytatott párbeszéd.