Bővebben: KisboldogasszonyA Szűzanya születés napját üljük. Születésnapokon hálával emlékezünk az élet ajándékára, mindarra, amit Istentől kapott az, akit ünneplünk. Mária a hivatástudattal megélt élet példája.

Szeptember 9-én fejeződik be Nagyszebenben az Európai Ökumenikus Nagygyűlés, amelynek ez a mottója: „Krisztus világossága ragyog mindannyiunkra. Reménység Európa megújulására és egységére” A Boldogságos Szűzanya volt az első, akire ráragyogott Krisztus világossága.

Bővebben: 22. Évközi VasárnapEgy egyszerű, és mégis mély értelmű, életből vett tanítást olvasható a vasárnapi evangéliumi részben. Mögötte ott lüktet Jézus személye, és tanítása. Híres tanítóként Jézus sokszor volt a különféle lakomák díszvendége. Itt figyelt fel egy olyan visszásságra, amelyet arra használt fel, hogy helyes magatartásra vezesse a hallgatóságát.

Bővebben: 21. Évközi VasárnapÉrdekes vonása az emberi kíváncsiságunknak, hogy arra is kiterjedhet, hogy kevesen, vagy sokan üdvözülnek-e. Kérdezzük meg Jézust, hisz ő a leghivatottabbat a rejtvény megoldására, mi az ő véleménye. Ime a legváratlanabb válasz: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak

Bővebben: 20. Évközi VasárnapHozzászoktunk Jézus szelíd alakjához, ilyennek ismerjük őt. Néhány kivétellel ilyen békések az evangéliumi részek is. A vasárnapi evangéliumi rész a kivételhez tartozik. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon….Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre”

Bővebben: NagyboldogasszonyAzt ünnepeljük, hogy a Szűzanya élete, amelyet itt a földön kezdett élni beletorkollott az örök életbe. Nem érte romlás az ő testét, hanem átragyogott rajta Krisztus dicsősége. Szentírási kifejezéssel élve napba öltözött asszonynak is szoktuk hívni. Sosem takarta el magában Isten arcát.

Bővebben: A vasárnapi Úrangyala imádság előtti elmélkedésében XVI. Benedek pápa az evangéliumból kiemelte, hogy – hétköznapi epizódokat használva példázatul – Jézus arra buzdítja tanítványait, hogy olyan belső készségességgel éljenek, mint a példabeszédbeli hűséges szolgák, akik szüntelenül uruk visszatérését várják. „Imádkozva és jócselekedeteket gyakorolva kell tehát virrasztanunk” – mondta a Szentatya.