Bővebben: Szent Ágoston, püspök és egyháztanítóÜdvösségünk egyrészt Isten jóságának köszönhető, azaz ajándékként kapjuk, másrészt Isten hűségének bizonyítéka. Az Ő hűsége mindig megmarad, szemben azzal, hogy mi időről időre hűtlenné válunk. Az Üdvözítő hűségére csak a mellette való elkötelezettség lehet a válaszunk. Parancsaihoz és szándékaihoz való hűségünk lelke az iránta való szeretet, amelynek jutalma az, hogy egykor nekünk is ezt fogja mondani: a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe.

Bővebben: Szsent Mónika özvegyNincs saját kulcsunk az üdvösséghez. A kulcs Jézus kezében van. Ha virrasztva, éberen és okosan várjuk érkezését, ha eléje sietünk, akkor kinyitja a mennyország ajtaját, és vele együtt bemehetünk. De ha elalszunk, vagy balga módon lemaradunk jöveteléről, akkor utólag már hiába zörgetünk. Üdvösségünk kulcs az Ő kezében van, Csak vele juthatunk az örök életre.

Bővebben: Kalazanci Szent József, áldozópapJaj nektek, képmutatók – mondja Jézus. És jaj nekünk, ha most azt gondoljuk, hogy ez a figyelmeztetés csak másoknak szól, de nem nekünk. Jaj nekünk, ha azt hisszük, hogy már megérkeztünk, és nem kell tovább haladnunk a tökéletesség és az életszentség útján. Jaj nekünk, ha túlzottan magabiztosak vagyunk, s ha elégedettek vagyunk önmagunkkal. Vajon Jézus elégedett-e az életünkkel és a szolgálatunkkal?

Bővebben: Szent Bertalan apostolMegtaláltuk a názáreti Jézust – mondja lelkesen Fülöp apostol. Érzi, hogy Isten ígérete teljesedett be Jézus személyében. Keresni és megtalálni Jézust, ez legyen számunkra is az örvendezés oka. De vegyük észre azt is hogy Fülöp nem önmagában örvendezik, hanem éppen elmondja örömét Natanaelnek. Mi is beszéljünk bátran másoknak a Jézussal való találkozásainkról, és vezessük el az embereket őhozzá.

Bővebben: Limai, Szent RózaTi magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be szeretnének menni – korholja Jézus a farizeusokat. Szavaiból azt is megérthetjük, hogy akkor helyes a vallásosságunk, ha mi magunk is az üdvösség felé törekszünk, és igyekszünk másoknak is a segítségére lenni, hogy oda jussanak. A vezetők felelőssége különösen is nagy, hiszen azt a feladatot kapták, hogy a rájuk bízottakat mind elvezessék az üdvösségre. Engedelmes lélekkel kövessük pásztorainkat.

1903-ban választották pápává, bár nem szerepelt az esélyesek között. Isten kiválasztó kegyelmét egész életében arra fordította, hogy róla tanúságot tegyen. Lángoló tűz volt egész életében, a legkisebb falutól kezdve egészen a pápai trónig. Példája nyomán az Istenszeretet lángját akarjuk magunkban hordani, és másoknak átadni. jelmondata minket is figyelmeztet: Mindent megújítani Krisztusban!

Bővebben: Szent István király, Magyarország fővédőszentjeSzent István király remények és csalódások, örömök és fájdalmak, sikerek és kudarcok között élte küzdelmes, de vállalt életét. Állta az élet viharait, küzdelmeit, mint ahogy Sík Sándor írja szép versében, az Acélemberben. Igazi férfi, vezér volt, hivatásnak élő, küldetéses, népéért élő ember. Igazodási pont ő minden magyarnak, hívőnek és hitetlennek egyaránt, vonatkozási pont, amelyet nem lehet megkerülni. Most rajtunk a sor. Jövő és jelen is azon múlik, hogy mi mit teszünk, és hogyan tesszük azt. Tanúságtevő életre hív szent István ünnepe.

Bővebben: Szent Maximilián Kolbe1894. január 8-án született Lengyelországban. 1940-ben Auswitzben vértanú halált halt. Egyik fogolytársa mondta el: ,,A páter haláláról az egész táborban beszéltek. Ő nemcsak egy embert mentett meg az életnek: tettével sokakban fölébresztette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tudta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet.''