Bővebben: Pietrelcinai szent Pio szerzetesPió atya a nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és életáldoztával az embereket. Isten akaratát kereste és teljesítette élete minden napján. Erősödjön meg hitünk, hogy a bűnbánat nem megaláz, hanem sokkal inkább felemel bennünket.

Bővebben: Szent Máté apostol, evangélistaAz, hogy Máté azonnal engedelmeskedik egy idegen kérésnek, és gondolkodás nélkül otthagyja munkáját, valószínűtlennek tűnik. Talán nem teljesen ismeretlen számára Jézus személye, aki megszólítja őt, hanem már hallhatott róla valamit, értesülhetett csodáiról és más tetteiről, talán láthatta is. Máté gyorsasága és készsége mindenképpen figyelemre méltó számunkra, mert Jézus mindennap odalép ebédlőasztalunkhoz, íróasztalunkhoz, az iskolapadhoz vagy a munkaasztalhoz, és bennünket is követésére hív. Jézus nem az igazakat, hanem a bűnösöket jött hívni, ez az Atyától kapott küldetése. Meghívása valóban nekünk szól, ha felismerjük hibáinkat, beismerjük bűneinket, s készek vagyunk elindulni.

Bővebben: Copertinói szent JózsefFerences szent. 1603-ban született. Gyermekkora óta vágyott a szerzetes életre. Gyönge szervezete és ügyetlensége miatt nehezen fogadták be, sőt hét évre el is bocsájtották. Idő elteltével előljárói mégis észrevették, hogy a jelentéktelennek tűnő testvér valójában Isten nagy választottja. Gyakran merült mély, misztikus imába, egészen az extázisig. 1663-ban halt meg. Utolsó szavai: "Keresztre feszített Jézusom, vedd magadhoz szívemet és gyújtsd föl benne szereteted tüzét."

Bővebben: Szent Ferenc StigmatizációjaAssisi szent Ferenc halála előtt két évvel, 1224-ben Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, az Alverna hegyén megkapta az Úr Jézus szent sebhelyeit. Igy a szentek közül ő lett az első stigmatizált, hacsak szent Pál apostol is nem volt az, aki egyik levelében azt írja, hogy Krisztus sebeit viseli testében.

Bővebben: Bellarmin szent Róbert püspök, egyháztanítóA magvetőről szóló példabeszéd egyik fontos tanítása, hogy miként a föld minősége határozza meg a termés mennyiségét, ugyanúgy az igehirdetés eredménye nagy részben függ a hallgatóság hozzáállásától. Isten szavát mindig azzal a nyitott szívvel kell hallgatnunk, amely kész a hallottak megvalósítására. Arra kell törekednünk, hogy ne maradjon lelkünkben terméketlen vagy eredménytelen az isteni szó, hanem bőségest termést hozzunk. Könnyebben abba a hibába eshetünk ugyanis, hogy elegendőnek tartjuk a szavak szépségében való gyönyörködést, s nem gondolunk arra, hogy az ezek szerinti élet jelenti számunkra az üdvösséget. Krisztus által elérhető közelségbe került hozzánk az igazság szava.

Bővebben: Aranyszájú szent JánosA nagy tanító, nagy prédikátor. Szépeket mondott istenről, és igyekezett megerősíteni a rábízottakat.  Kérjük Isten kegyelmét, hogy bátran beszéljünk róla, amikor alkalmunk adódik.

Bővebben: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)Az evangéliumokban Jézus gyermekségtörténetei sokban különböznek (Jánosnál nincs is.) Márk nem tulajdonít nagy jelentőséget Mária személyének, Máté inkább Szent József szemszögéből mutatja be Jézus születését és gyermekkorát, de Lukács kifejezetten Szűz Mária oldaláról. Mindegyikben természetesen a gyermek Jézus áll a középpontban. Ha kifejezetten Mária magatartását nézzük, észrevesszük, hogy egészen passzív. Beleegyezik Isten akaratába, hozzájárul, hogy a Szentlélek hatására megfoganjon méhében Jézus, és engedi, hogy József irányítsa sorsát, de tulajdonképpen sohasem ő a kezdeményező. Aki átengedi a kezdeményezést és odaadja életét Istennek, azzal nagy dolgok fognak történni életében.

Bővebben: Nagy szent Gergely540 körül született Rómában. Az evangélium szellemében szolgálta az Egyházat. Kolostorokat épített. Pápaként megreformálta a liturgiát, hittérítőket küldött az angolok megtérítésére. Sokat irt erkölcsi, hittudományi kérdésekről. Az ő példájára, az evangélium ösztönzésére feladatainkat végezzük mi is keresztény lelkülettel. Minden amit teszünk legyen szeretetből vállalt szolgálat.

Bővebben: Keresztelő Szt. János VértanúságaA szentekről könyveket írnak, történeteket mesélnek. Keresztelő Jánosról a legjelentősebb könyv, a Szentírás emlékezik meg. Ezért kiemelten oda figyelünk az ő életpéldájára. Születésekor a szomszédok azt kérdezték: „mi lesz ebből a gyermekből.”

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Én nem egy lakatlan paradicsomra, egy megsemmisült állapotra vágyom, számomra az embertárs, a testvér jelenléte a mennyország, melyet Isten színről színre való látása szentel meg. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. november 29. vasárnap, Taksony napja van. Holnap András és Andor napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

A végtelen körforgása

Hiszem, hogy erőfeszítéseink nem feleslegesek, Isten országának alapköveit, falait, tornyait rakjuk közösen. Mint ahogy eljön a szép idő, a tavasz, ugyanúgy hiszem, hogy eljön Isten országának mind jobb, mind nagyobb kibontakozása.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube