Bővebben: Páduai Szent AntalA gyermekek jó nevelője lehet a közösség. Jó, ha a családok közösségeket alkotnak, ha a gyermekeik egymás jó barátai és így nőnek fel. Így sokkal nagyobb remény van arra, hogy kivédjük a társadalom rossz behatását. Ugyanakkor a gyermekek egymás nevelőivé is lesznek. Egymás jó példája, jó hatással lehet. A szülőnek pedig elégtétel az, hogy gyermeke jó környezetben van. Legyen még fontosabbá az egymással való törődés, amelyre nagy szükségünk van a lelki fejlődés szempontjából, mert valójában ez a jövőnk záloga és biztosítéka.

Bővebben: Boldog Scotus JánosA skóciai Duns-ban született 1265. év vége felé és nagyon fiatalon befogadták Assisi Szent Ferenc rendjébe. 1291. március 17-én szentelték pappá. Az akadémiai fokozatokat a párizsi Sorbonne-on szerezte, professzor volt a Cambridge-i, Oxford-i, Párizsi, valamint kölni egyetemeken.

Bővebben: Példa és rege, Imre, szent alázat édes gyermekeAz elmúlt hétvégén, kilencedik helyszínként városunkban tartották a Szent Imre Millenniumi Emlékév kiemelt rendezvénysorozatát. A magyar ifjúság védőszentjének 1000. születésnapja egész évi ünneplésének részeként szombaton a városháza Szent István termében helytörténeti konferencián életéről, kultuszáról tartottak előadásokat jeles történészek, kutatók.  Ugyanakkor megismerkedhettek az Árpád-házi királyfi nevét viselő települések emlékőrzésével is a résztvevők. Az előadások között és zárásképpen korabeli himnuszokat és verseket adtak elő az ünnepelt szentről a Tamási Áron Gimnázium XI. E, katolikus osztályának diákjai, Rózsa Imre kántor vezetésével.

Bővebben: Szabó Ferenc SJ: Prohászka Ottokár élete és műve„Apostolus et Praeceptor Hungariae – Magyarország apostola és tanítómestere" – ez áll Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök sírján. E nagy próféta és reformátor a XX. századi magyar katolikus megújhodás vezéralakja volt, fél évszázaddal előzte meg a II. Vatikáni Zsinatot, annak korszerűsödési programját. Szabó Ferenc évtizedek óta foglalkozik Prohászka Ottokár életével és hatalmas, szerteágazó munkásságával. Most megjelent monográfiájában rendkívüli alapossággal és részletességgel dolgozta fel a püspök monumentális életművét, felhasználva a legújabb kutatások eredményeit is.

Bővebben: Assisi szent FerencSzent Ferenc atyánk ünnepén egy feljegyzésre szeretnék utalni, amit a Három Társ legendájában olvasunk: „ Az Isten szeretete és félelme akkor majdnem mindenütt kihalt, elfelejtették a bűnbánattartás útját, sőt ostobaságnak minősítették, mert annyira uralomra jutott a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kevélysége, hogy az egész világ e három bűnben látszott lenni.” E szavakat hallva úgy tűnik, hogy nagyon hasonlít mindahhoz amit a mi korunkról elmondhatunk, ezért felkelti a kíváncsiságunkat, vajon szent Ferenc hasonló helyzetben mit tett, és mi az amit hasonlóképpen mi magunk is az ő példájára megtehetünk?

Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak