Bővebben: Páduai Szent AntalA gyermekek jó nevelője lehet a közösség. Jó, ha a családok közösségeket alkotnak, ha a gyermekeik egymás jó barátai és így nőnek fel. Így sokkal nagyobb remény van arra, hogy kivédjük a társadalom rossz behatását. Ugyanakkor a gyermekek egymás nevelőivé is lesznek. Egymás jó példája, jó hatással lehet. A szülőnek pedig elégtétel az, hogy gyermeke jó környezetben van. Legyen még fontosabbá az egymással való törődés, amelyre nagy szükségünk van a lelki fejlődés szempontjából, mert valójában ez a jövőnk záloga és biztosítéka.

Bővebben: NÉRI SZENT FÜLÖPAz Anyaszentegyház húsvét örömhírével készít bennünket a Szentlélek eljövetelére. Keresztény életünk mely állandó előkészület a feltámadásra, a Szentlélekkel való együttműködéssel lesz igazi természetfeletti élet.


Bővebben: Boldog Scotus JánosA skóciai Duns-ban született 1265. év vége felé és nagyon fiatalon befogadták Assisi Szent Ferenc rendjébe. 1291. március 17-én szentelték pappá. Az akadémiai fokozatokat a párizsi Sorbonne-on szerezte, professzor volt a Cambridge-i, Oxford-i, Párizsi, valamint kölni egyetemeken.

Bővebben: Példa és rege, Imre, szent alázat édes gyermekeAz elmúlt hétvégén, kilencedik helyszínként városunkban tartották a Szent Imre Millenniumi Emlékév kiemelt rendezvénysorozatát. A magyar ifjúság védőszentjének 1000. születésnapja egész évi ünneplésének részeként szombaton a városháza Szent István termében helytörténeti konferencián életéről, kultuszáról tartottak előadásokat jeles történészek, kutatók.  Ugyanakkor megismerkedhettek az Árpád-házi királyfi nevét viselő települések emlékőrzésével is a résztvevők. Az előadások között és zárásképpen korabeli himnuszokat és verseket adtak elő az ünnepelt szentről a Tamási Áron Gimnázium XI. E, katolikus osztályának diákjai, Rózsa Imre kántor vezetésével.

Bővebben: Szabó Ferenc SJ: Prohászka Ottokár élete és műve„Apostolus et Praeceptor Hungariae – Magyarország apostola és tanítómestere" – ez áll Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök sírján. E nagy próféta és reformátor a XX. századi magyar katolikus megújhodás vezéralakja volt, fél évszázaddal előzte meg a II. Vatikáni Zsinatot, annak korszerűsödési programját. Szabó Ferenc évtizedek óta foglalkozik Prohászka Ottokár életével és hatalmas, szerteágazó munkásságával. Most megjelent monográfiájában rendkívüli alapossággal és részletességgel dolgozta fel a püspök monumentális életművét, felhasználva a legújabb kutatások eredményeit is.

Bővebben: Bertone bíboros többek között ezeket a szavakat intézte a hívekhez szentbeszédében Fatimában.

Bővebben: Avilai Szent TerézNégyszázhuszonöt éve, 1582. október 4-én halt meg Avilai (Nagy) Szent Teréz spanyol szerzetesnővér, a sarutlan karmelita rend alapítója, misztikus gondolkodó és egyháztanító.

Bővebben: Assisi szent FerencSzent Ferenc atyánk ünnepén egy feljegyzésre szeretnék utalni, amit a Három Társ legendájában olvasunk: „ Az Isten szeretete és félelme akkor majdnem mindenütt kihalt, elfelejtették a bűnbánattartás útját, sőt ostobaságnak minősítették, mert annyira uralomra jutott a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kevélysége, hogy az egész világ e három bűnben látszott lenni.” E szavakat hallva úgy tűnik, hogy nagyon hasonlít mindahhoz amit a mi korunkról elmondhatunk, ezért felkelti a kíváncsiságunkat, vajon szent Ferenc hasonló helyzetben mit tett, és mi az amit hasonlóképpen mi magunk is az ő példájára megtehetünk?

Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Mikor én letérdelek, nem egy személytelen lénynek ismételgetem a mantrákat, hanem megszólítom a teremtő Atyámat. Az én Istenemet Atyámnak szólíthatom, hol bűnbánó, hol hálaadó, hol kérő imámban. Valakivel beszélgetek. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. december 2. szerda, Melinda és Vivien napja van. Holnap Ferenc napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Az lenne a fontos

Világunkat úgy képzelem el, mint egy óriási puzzle-t: megvan itt minden, csak a gonosz egy kissé összezavarta a darabokat. Nekünk nyugodt, békés, kitartó munkával sikerülhet, sikerülnie kell mindent szépen helyre rakni.
Ez nagyszerű dolog, emberhez méltó élet, számomra szebb, mint a tökéletes kész világot szájtátva szemlélni. Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube