Bővebben: Szent Klára szűzAhol összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük – mondja Jézus. Jelen van, amikor áldozatát a Szentmisében megjelenítjük. Jelen van a pap személyében, és jelenvalóvá válik az Eucharisztiában, a kenyér és a bor színe alatt. Jelen van az igében, amikor olvassuk a Szentírást, vagy tanítását hallgatjuk. Jelen van, amikor együtt imádkozunk, és amikor szükségünk van rá. De jelen van, amikor észre sem vesszük közelségét, és velünk van, ha tudomást sem veszünk róla. Jézusban velünk van az Isten! (Adoremusz 2004)

Bővebben: Szent Lőrinc diakónus, vértanúAki nekem szolgál, kövessen engem – tanítja Jézus. Vajon mennyire vesszük komolyan ezt a személyes döntés elé állító felszólítást? A szolgálat és a Krisztus-követés útja ugyanaz. De van olyan akadály, amely útjába állhat enne3k a szolgálatnak. A gazdagság, a pénz igazságtalanná tesz minket. Nem szolgálhatunk két úrnak. El kell döntenünk, hogy miről mondunk le, és ki mellett kötelezzük el magunkat. Nem saját gazdagságunkat keressük, hanem Istenben szeretnénk gazdagodni. (Adorémusz 2004)

Bővebben: A keresztről nevezett szent Terezia Benedikta szűz, vértanú (Edit Stein) Európa társvédőszentje.Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Talán a legnehezebb kérés Jézustól. Nehezebb, mint ellenségeink szeretete, nehezebbnek tűni,, mint ellenségeinknek való megbocsátás, mert az idő segítségünkre van, és lassacskán elfelejtjük a sérelmeket. De hogyan lehetnénk képesek arra, hogy olyan önfeláldozóan szeressünk mindenkit, ahogyan Ő tette. Ha minden nap egy kicsit jobban szeretünk, akkor egyre közelebb kerülünk a kérés teljesítéséhez. Minden világrekordot meg lehet dönteni. Lehet még jobban szeretni. (Adorémusz 2004)

Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valeriánus császár üldözése alatt halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottaik sírjánál összegyűlni. 258. augusztus 6-án Sixtus pápát négy diakónusával együtt elfogták a Kallixtusz-katakombában és ott, ahol a szentmisét végezte vértanú halált szenvedett. Fődiakónusával, Szent Lőrinccel együtt a III. század legtiszteltebb vértanúja.

 

www.plebania.net

Bővebben: Vianney Szent János74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. XI. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. A teológián érdeklődve olvastam az életrajzát. Sok érdekes és sajátságos történetet jegyeztek fel róla. Engem a gyóntatásban való buzgólkodása, és az egyszerű emberek iránti szeretete fogott meg leginkább.

Bővebben: Ligouri szent Alfonz püspök és egyháztanító1696-ban született nápolyi nemes családból. Az ügyvédi pályára lépett. Egy perrel kapcsolatban tévedésre jött rá, és ez meggyőzte a világi dolgok hiábavalóságáról. A papi pályára lépett, hivatása lett a nép nagyarányú, rendszeres és korszerű lelki gondozása. A bűnösök és lanyha keresztények is tömegesen tértek meg hatására.