Bővebben: Napsugaras hetet...Induljon szép gondolattal, egy jóelhatározással a hetünk:
Legyünk áldott tavaszi napfény egymás számára, olyan napsugár, mely virágba borítja gyöngéd jelenlétével, a földet! 
Hiszek a szeretet végső győzelmében, 
Csaba t.

Bővebben: Lassan búcsúzunkLassan búcsúzunk a lourdesi Bernadettől és az őt megszólító szeplőtelenül fogant  mennyei Édesanyánktól azzal a reménnyel, hogy majd a mennyek országában színről - színre láthatjuk őket is a Szentháromság mennyei lakomáján! 
Hála és köszönet mindenért, 
Csaba t. 

Bővebben: Öröm látniKatát és a testvérét a szászvárosi otthonba fogadták be Ritáék. Öt évet laktak nálunk, amíg az édesanya itt Franciaországban talpra állt és el nem hozta ide a lányait. Megtudták, hogy itt vagyunk és ma eljöttek Lourdesba, hogy találkozhasunk. A nagyobbik lány Toulusban jogot tanul, egyetemre jár, a kisebbik lány középiskolás... 
Jó volt velük találkozni! Számomra öröm látni, azt, hogy a a jó mag szárbaszökel és a becsületes munka meghozza a gyümölcsét. Az évek elteltek és lám még itt a messzi Franciaországban is gyümölcsöt terem a Szászvárosi Szent Erzsébet Otthon!
Szeretettel, 
Csaba t.

Bővebben: Jézus keresztutját hosszan jártuk Lourdesben!A nagycsaládom tagjaiért, értetek  ajánlottam ezt az imát. 
Jézus, világ megváltója, 
Üdvözlégy, élet adója, 
Megfeszített Isten Fia,
Szent kereszted szívem hívja, 
Jézus, add, hogy Hozzád térjek, 
Veled haljak, Veled éljek!
2. Általszegve kezed, lábad, 
Átvert tested roskad, bágyad, 
Mezítelen, tépett melled,
Ó, siratlak, ó, ölellek,
Jézus, add, hogy Hozzád térjek, 
Veled haljak, Veled éljek!
3. Virágoknak szép virága, 
Honnét orcád sárgasága, 
Hegyes tövis koronázott,
Édes orcád vérrel ázott,
Jézus, add, hogy Hozzád térjekVeled haljak, Veled éljek!

Bővebben: A zarándok imádkozik a szent helyekenA zarándok imádkozik a szent helyeken, segítséget kér és alázattal tanul az Istentől, a szentektől, hogy életét ujratervezes a Teremtő akarata szerint!!
Szent Bernadett lourdes-i zarándoklat Böjte Csaba ferences szerzetes lelkivezetésével. 
2024. április 3.

Bővebben: A világ jó és tiszta dolgai,,Gondoljatok bele, hogy egy nem házas asszony bemegy a templomba, s azt kéri, hogy kereszteljék meg a fiát. És az, aki éppen ott tartózkodik, azt válaszolja: nem lehet, mert maga nem házas...
Figyeljük meg, hogy az az asszony, akinek volt bátorsága megtartani és megszülni gyermekét mivel találkozik! Zárt ajtóval! Ha így folytatjuk, nem teszünk semmi jót az emberekkel, Isten népével. Jézus hét szentséget alapított, de mi ilyen magatartásokkal egy nyolcadikat találunk ki: a ,,lelkipásztori vám" szentségét!...
Aki közeledik az Egyházhoz nyitott ajtót kell, hogy találjon, és nem a hit ellenőrét...
Szükségünk van reverenda és fátyol nélkül szentekre. Szükségünk van farmeros és tornacipős szentekre. Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek, zenét hallgatnak, és barátaival sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik Istent teszik első helyre, de az egyetemen is kitűnnek. Szükségünk van szentekre, akik időt találnak a mindennapi imára, és képesek a tiszta szerelemre, vagy a tisztaságot megszentelik...
Szükségünk van korszerű szentekre, XXI. századi szentekre, akik erre korszakra alkotják meg a lelkiségüket. Szükségünk van olyan szentekre, akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a szükséges szociális változások iránt.
Szükségünk a világban élő szentekre, a világban megszentelődő szentekre, akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kólát és hot-dogot fogyasztó, internetező és Ipod-ot használó szentekre. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik az Eucharisztiát, és nem szégyellnek a hétvégén sört inni vagy pizzát enni barátaikkal. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik a mozit, a színházat, a zenét, a táncot, a sportot. Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok.
Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el... Legyünk hát ilyenek!"
Ferenc pápa

Bővebben: A vidámság is Isten ajándéka!!Közösségerősítő és hagyományokat éltető szokás a szervezett, csoportos, népviseletben történő húsvéthétfői locsolás, amely 2008-as indulása után most már Hargita megye szinte minden magyarlakta pontján gyökeret vert, Udvarhelyszéktől Csíkon, Gyergyón át a Gyimesekig.

Bővebben: Erősítsd megMindenható és végtelen irgalmas Atya, miként elveszett bárányok letértünk és eltévelyedtünk szent törvényed útjáról. Túlságosan követtük saját szívünk vágyait és kívánságait. Elmulasztottunk oly dolgokat, amelyeket meg kellett volna tennünk; és elkövettünk oly dolgokat, amelyeket kerülnünk kellett volna és nincs bennünk egészség. De te, oh Atyánk, könyörülj rajtunk, nyomorult bűnösökön. Kegyelmezz oh Isten nekünk, kik, íme, bevalljuk bűneinket. Erősítsd meg a bűnbánók, amint ezt az emberiségnek a mi Urunk Jézus Krisztus által megígérted, és engedd, oh végtelenül irgalmas Atya, az ö érdemeiért, hogy ezentúl istenes, jámbor és erkölcsös életet folytathassunk, a Te szent Neved dicsöségére. Amen!
Képek:
Egy szilánk Krisztus keresztjéből, mely ott található Budapest legrégebbi szentélyében, a Nagyboldogasszony templomában ....
Egy másik élő szilánk a nagyváradi gyermekeink előadásában és négy gyönyörű tulipánt Jézus testébe vert szegek emlékére.....