Bővebben: Élni csak idealistaként érdemesÉlni csak idealistaként érdemes: hiszem, hogy eljön az emberiség történelmének első háború nélküli évszázada. Ezzel a hittel lépünk be Böjte Csaba testvérrel Ukrajna területére. Köszönöm, hogy velünk vagytok.
Murányi Olivér Sándor

Bővebben: Hála és köszönet!„Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s mindannyian egymásnak jó testvérei legyünk." -olvasható Böjte Csaba papi jelmondata a „FÉNYBŐL ÉS SÁRBÓL” című életrajzi kötetének első oldalán.  Nagy megtiszteltetés érte Hajdúszoboszló hitben élő közösségét, hogy ma este látogatást tett városunkban az atya, aki a szeretet fontosságát, a hit erejét, földi küldetésünk lényegét erősítette bennünk.  Biztató szavai hasznos útravalóként szolgálnak, a húsvéti időszak közeledtével pedig az öröm érzését, az összetartást jelentik számunkra. 
Böjte Csaba advent idején adta át városunknak a Betlehemi lángot, mely láng örök üzenete ma is hallható volt a református templom ódon falai között. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, köszönet a helyi egyházaknak a szervezésért, közreműködésért. Megható, s felemelő érzés volt számomra találkozni egy olyan emberrel, aki egész életét annak szenteli, hogy a szeretet útját járva hirdesse életünk értelmét.
Az este folyamán az árva gyermekek megsegítésére 350.000 forint perselyadomány gyűlt össze, a nagylelkű adakozók jóvoltából.

Bővebben: Számomra ez egy csodaMa Hajdúszoboszlón egy igen nagy öröm ért! Egy kedves hölgy felkeresett és átadott egy olyan talpas kis keresztet, amit ő a nagymamájától örökölt Csíkszentdomokoson, és amit a nagymamája Böjte Sándortól, az én édesapámtól kapott még a születésem előtt. Sajnos egy késen, egy konzervnyitón, no meg egy dobozon kívül, a hugommal semmi egyéb tárgyat nem örököltünk édesapánktól... A tárgyakon túl a legnagyobb örökség amit tőle kaptunk az az, hogy mindig büszkék lehetünk rá és az ő életére, amelyet másokért vállalt szolidaritásból adott oda. 
Ma reggel a Sándorokért és köztük is mindenek előtt édesapámért imádkoztam és lám, az ő névnapján egy ilyen szép ajándékot kaptam. Számomra ez egy csoda, ezért jelent nagy örömet ez a kis talpas kereszt. 
Szeretettel köszönöm kedves testvérem jóságát, amiért mostanig őrizte és most nagylelkűen nekem adta édesapám ajándékát!
Hálás szívvel, 
Csaba t.

Bővebben: A Szűzanya éves jelenése Mirjana látnoknak 2024. március 18-án"Drága gyermekek, Isten irgalmas szeretete által veletek vagyok. Ezért édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy higgyetek a szeretetben. A szeretetben, amely a Fiammal való közösség. Szeretettel segítetek másoknak, hogy megnyissák szívüket, hogy megismerjék és megszeressék Fiamat. Gyermekeim, a szeretet teszi, hogy Fiam kegyelmével beragyogja szíveteket, növekszik bennetek és békét ajándékoz nektek. Gyermekeim, ha élitek a szeretetet, ha élitek Fiamat, békességetek lesz és boldogok lesztek. A szeretetben van a győzelem. Köszönöm nektek!" 
Mirjana Dragicevic-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával a Szűzanya rábízta a tizedik titkot és azt mondta neki, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez minden évben. A jelenés 13:23-kor kezdődött és 13:27-ig tartott. A Szűzanya a fenti üzenetet adta:

Bővebben: Sándor, Isten éltessenIsten éltesse a Sándorokat, életük legyen békésebb, nyugodtabb, mint a névadó szenteknek:
Szeretettel,
Csaba t. 
Márciusban két Sándor névre halgató vértanú szentet is ünneplünk:.
I. Sándor vértanút a pamfíliai Szida városának papja volt. Amikor Antonin helytartó a városba jött, maga elé hívatta szentünket. Kihallgatása után megparancsolta, hogy kínozzák meg. Ütötték, forró olajba dobták, és más kínzások alá vetették, de a vértanú mindezekben sértetlen maradt. Vadállatok elé dobták, de azok nem nyúltak hozzá. Végül lefejezték Aurélián császár (270-75.) uralkodása alatt.
II. Szent Sándor püspök és vértanú. Alexandriában Origenésznél tanult. Kappadóciában lett püspök, egy kis városkában. Üldözték és tizenegy évig ült börtönben. Szabadulása után Jeruzsálemben segédpüspök volt és könyvtárat alapított. Déciusz alatt kínpadon hunyt el. †252. [I282]

Bővebben: A keresztet hordani kell és nem megoldani!800 évvel ezelőtt, 1224. Assisi Szent Ferenc Alverna hegyén böjtöt tartott, az imája során a testén csodálatos módon megjelentek Krisztus szenvedésének jegyei, a szent sebek. Az egyház történetében ő az első, akiről tudott, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta.
Jó lenne minden gondot, bajt egy perc alatt letenni, de nagyböjt csendje arról szól, hogy az életben a keresztet hordani kell és nem megoldani!!
Imádságos szeretettel kérem Isten erőt adó áldását a mindennapi feladataink végzéséhez, hogy irgalmas jósággal tudjunk fordulni mindazokhoz akik hozzánk tartoznak, még ha akarva - akaratlanul néha fájdalmat is okoznak nekünk.
Szeretettel, 
Csaba t.

Bővebben: Nagymaroson nagy emberekkelNagymaroson nagy emberekkel, Beer Miklós nyugalmazott váci megyés püspökkel és a helybeli plébánossal, Csáki Tibor atyával. 
Hála és köszönet e gyönyörű szép délutánért, 
Csaba t. 

Bővebben: Regőczi István atyának ősi fészkében jártunk!„Isten vándorának" Regőczi István atyának ősi fészkében jártunk!!
"Mikor nekiindultam a nagy útnak, gyalog Belgiumba, csak a rózsafüzérem volt egyedüli társam a hosszú úton. Később is, minden utamon a rózsafüzér mindig bátorságot adott.” Recept Regőczi István atyától

Bővebben: Isten áldjaIsten áldja a most megkeresztelt kis Annát, Csender Levente aranyos lányát! Jézus Krisztus nagymamája, Szent Anna legyen a gondviselő védőszentje ne csak neki, de egész családjának. 
Szeretettel, 
Csaba t.