Bővebben: A Gyergyóalfalvi keresztaljaA Gyergyóalfalvi keresztalja, István pap és hajdan e faluból elsőnek útra kelő székelyek emlékére, a mindenkori csíksomlyói búcsús menet élén vonul fel a nyeregbe. Tegnap sikerült lencsevégre kapni a hazatérő menetet a Csomafalvi határba. Nagy tisztelettel hajtom meg a fejemet István pap népe előtt, mely 1567 pünkösd szombat óta, vállalja az öt kemény napból álló zarándoklatot, a közel kétszáz kilométert sokszor tűző napon, máskor meg jeges tavaszi esőben, mert méltók őseikhez és nagyon szeretik teremtő Istenüket, a Székely nép Nagyasszonyát, a Csíksomlyói segítő Szűzanyát..

Őszinte tisztelettel,

Csaba t.

Bővebben: Moldvai Csángó Magyar testvéreink viseleteMoldvai Csángó Magyar testvéreink viseletének színei, mintha direkt piros Pünkösd szép ünnepére lettek volna tervezve, olyan szépek, és ők annyi méltósággal tudják viselni!! Jó volt Csíksomlyón a Csángó misén velük együtt imádkozni, megcsodálni azt a hatalmas életerőt, mely oly sok nehézség ellenére énekeikből, viseleteikből, egész mivoltukból árad. Oly sok megaláztatás, gyötrelem ellenére is ragyogó színekbe öltöznek, és kristálytiszta hangon, felemelt fővel éneklik csodálatos archaikus énekeiket. Nagy nagy alázattal meghajtom fejemet Csángó Magyar testvéreim előtt és buzgalommal imádkozom, hogy Isten őrizze meg népünknek, e Lelket hordozó ősi családját!!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Hányan voltunk CsíksomlyónHányan voltunk Csíksomlyón, 2013 május 18-án?? Nem tudom, sokan, nagyon sokan!! Én azt tudom, hogy nem tiltakoztunk valami ellen, ezen a szép napon, hanem szerettük Urunkat Istenünket, egymást és a Boldogságos Szűzanyát!! Olyan csodálatos szeretetben összegyűlni, és Istent dicsérni!! Köszönöm, hogy része lehetek ennek a nagy csodának!!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: NagylelkűségNagyon szép ruhácskát kapott az árvák kis Jézusa a szovátai gyermekektől! Milyen szép, a gyerekeink oly sok ruhát kaptak Isten nevében, és most ők készítenek a kis Jézusnak, ruhát, otthont a szívükben! Olyan jó belemenni ebbe az adok, kapok játékba, még akkor is, ha tudjuk, hogy Jézust szeretettben nem lehet legyőzni, hisz Istent, soha senki nem tudja nagylelkűségben felül múlni!!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Szovátán egy szép régi házat felszenteltünkMa, május 17-én, Szovátán egy szép régi házat felszenteltünk a kis Jézus tiszteletére! Biztos vagyok benne, hogy a jó Isten számára is nagy öröm volt találkozni a Szent József otthon diákjaival, és az ünnepségre ide sereglett környékbeli napközi otthonok drága gyerekeivel. Csodálatosan jó együtt imádkozni, énekelni e sok kedves fiatallal, és gyönyörködni a sok tiszta szemű örvendező gyerekben! Jó volt átadni ajándékként egy otthont a Kis Jézusnak, és az Ő drága pajtásainak, a gyermekeknek! E ház a Gyermek Jézus Testvéreinek Otthona!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Fent a Hargitán mindenütt zarándokokat lehet látniFent a Hargitán mindenütt zarándokokat lehet látni, gyalog, lóháton, autóval, sokan - nagyon sokan elindultak ahogyan felénk mondják: Máriához!! Urunk Istenünk áldásodat kérem a zarándokokra! Szeretettel kérünk, adj megfelelő időt, hogy szépen dicsérhessünk Téged Istenünk és a  Csíksomlyói Szűzanyát!!

Csaba t.