Bővebben: Meglátogattam a Székelyhídi házban Kovács ÁgnestMeglátogattam a Székelyhídi házban Kovács Ágnest, és az ő drága családját! Jó volt egy imát elmondani a templom tövében meghúzódó házunkba, azért, hogy a munkások minél hamarább, eredményesen végezzék el, az elkezdett munka fázisokat, adják át az épület templom felőli szárnyát a gyermekeknek. A padolás befejezése után e részben kezdődhet a takarítás, az épület berendezése és jöhetnek a gyerekek.  Az egész épületet szeretnénk termálvízzel fűttetni, úgy ahogyan ebben a városban még nagyon sok más épületet is fűtenek. Ilyen megoldást még nem alkalmaztunk, ezért szeretettel kérlek, hogy imádságos szeretettel kérjétek a jó Istent, hogy ez a drága ajándékát az anyaföldnek mi is szépen feltudjuk használni.

Szeretettel

Csaba t.

Bővebben: A bükki füves ember...A bükki füves ember, Gyuri bácsi és Zsóka Csíksomlyón finom teákat, szirupokat készítenek télire. Úgy érzem, hogy számunkra nagy áldás, ajándék a sok drága növény, virág mely hegyeinket, völgyeinket beborítja. Nagyon szeretném, ha életre tudnánk kelteni Kájoni János által megálmodott és még az ezerhatszázas évek derekán Csíksomlyón létre is hozott gyógynövényes kertet. Nagy szeretettel kérlek, hogy e szép cél elérésében imádsággal, jó tanáccsal segítsetek.

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: CsíkrákosCsíkrákoson is szeretnénk egy napközit beindítani ebben a szép épületben. Egyeztettünk a Polgármester úrral, az iskola elöljáróival, és a helyi plébánossal. Szeretettel kérem az imátokat erre a szép tervre, mely egy helybeli kétgyerekes anyukától indult. Ő nem csak tanácsot adott, de vállalja is az otthon vezetését! Fogjunk össze, hogy Erdélyben egyetlen gyermeknek se kelljen elvesznie a szegénységben, nyomorban.

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Kedves Végzős Diákok!Kedves Végzős Diákok!  Szívem minden melegével azt mondom, hogy bátran tárjátok ki a szárnyaitokat, és emelkedjetek fel!  Szárnyaljatok, hiszen lábaitok előtt ott a meghódításra váró világ. Egy olyan világ, amelyet szeretetekkel, jóságotokkal, bölcsességetekkel el kell hódítani a kicsinyes gyűlölködéstől, a tunya semmittevéstől, az acsarkodó áskálódástól, a bűntől, hogy azt beragyogja az isten-gyermeki szabadság, szépség, bölcsesség,  hogy felépüljön Isten országa, melyért a Miatyánkban imádkozunk!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben:  Romanov család95 évvel ezelőtt ezen a napon, 1918 július 17-én a bolsevikok kivégezték az orosz cári tagjait. 2000 augusztus 15-én az Orosz Ortodox Egyház szentté avatta a Romanov családot. Miért kell a történelem ilyen kanyarokat vegyen... Mennyi szenvedés, vér, nyomoruság?!

Csaba t.

Bővebben: SzénacsinálásSzárhegyen folyik a szénacsinálás. Isten bőven adta az idén az áldását a földekre, legyen érte áldott a szent Neve!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Loránd testvérIsten áldását kérem a jó Loránd testvérre! Köszönöm, hogy velünk volt a szovátai táborunkban! Imádkozom érte, hogy maradjon mindig ilyen jókedvű, vidám fiatal kisebb testvére a gyermekeknek!

Az aratnivaló sok, ti is kérjétek az aratás urát, hogy küldjön fiatal ferenceseket a munkába, nagyon nagy szükség lenne rájuk!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Az áldozatvállalásAz áldozatvállalás, az elköteleződés, a kitartás, a hűség nem divatos manapság, pedig az igazi boldogságot csak az tudja megtapasztalni, aki így szeret, akit így szeretnek.
Bízom abban, hogy előbb-utóbb mindenki rádöbben arra, hogy egyedül a tiszta örömök tudnak bennünket kielégíteni, amelyek után nem kell lesütni a szemünket, amelyek nem okoznak csömört, hanem szép, értelmes, emberhez méltó életet eredményeznek.

Bővebben: AratásIstenünk, bűnösök vagyunk és mégis oly bőségesen megtöltöd sárból, napfényből született vetésünket értékes búzaszemekkel! Áld meg azokat akik kemény munkával, a nap hevét hordozva aratnak, begyűjtik számunkra a mindennapi életet jelentő kenyeret! Mert az aratnivaló sok, szeretettel imádkozok, hogy küldj becsületes embereket az aratásba, hogy egyetlen kalász se vesszen el ajándékaidból!

Szeretettel,

Csaba t.
Fotó: Márton Katalin

Bővebben: Milyen gazdag évünk van!Milyen gazdag évünk van! Milyen rövid idő alatt a búzaszem szárba szökkent és lám lám már itt az aratás ideje! Olyan csodálatos, az érett búzakalászok iparkodása, nem lustálkodik, lám lám már érett is a kalász!  Csodálom az érett kalász alázatát, azt ahogyan drága értékeket hordozó fejüket meghajtják szelíden, jóságosan ringanak a napfényben! Istenünk segíts meg bennünket is, hogy életünk végén gyümölcsöktől roskadozva mi is ilyen szerényen, alázatosan állhassunk Szent Színed elé.

Szeretettel,

Csaba t.
Fotó: Márton Katalin