Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

A Feltámadt Üdvözítő megígérte, hogy velünk marad „mindennap, a világ végéig”. (cf. Mt 28,20) Egyházat alapított, Titokzatos Testét, amelynek Ő a feje, mi pedig tagjai vagyunk. Egyházában folytatja a Megváltás művét. Hét szentséget alapított, azokat az Egyházra bízta, hogy a szentségek közvetítsék a természetfeletti élethez szükséges kegyelmeket a bölcsőtől a sírig.


Bővebben: XVI. Benedek pápa virágvasárnapi tanításaMárcius 28-án délelőtt a Szentatya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren; homíliájában, virágvasárnap ünnepe lévén, Krisztus követéséről elmélkedett. Az Úrangyala-imádság alkalmával mondott beszédében felhívást intézett Jeruzsálem Szent Városának békéjéért és kiengesztelődéséért.