Bővebben: Teremi falú végénTeremi falú végén, ahol az Isteni Irgalmasságról elnevezett házunk is működik, áll ez az kereszt, hirdeti egy egyszerű család tiszteletét az értünk kereszt halált vállaló Krisztus végtelen szeretetéért!!

Ha a házam mellett nem is, de állítok szívemben, mindennapjaimban egy keresztet Krisztus hűségének emlékére??

Szeretettel,

Csaba t

Bővebben: Az a pap, aki nem lép ki önmagából„Az a pap, aki nem lép ki önmagából, népe legjobbjait veszíti el. A pap vegye vállára népét és vésse szívébe népe tagjainak neveit!" –

Kijelentette, hogy a papnak „nem szabad szomorúnak lennie, a nép megérzi, ha örömmel akarják elárasztani, és ezt az örömet vissza is adja." Ferenc pápa

A képen a 95 éves Antal atya vendégeket kísér ki a Szászvárosi kolostorból. Az ő örömét valóban megérezhetjük, és ö ezt az örömöt vissza is kapja a messzi földről hozzá zarándokoló vendégektől!! A ferences szerzetes élő bizonyíték Ferenc pápa szavaira!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: A drága jó Bajtai Erzsébet, Magyarország Bukaresti nagykövetének kedves felesége meghalt!Szomorú szívvel osztom meg a nagypénteki hírt, gyermekeink nagylelkű támogatója, igaz barátja, a drága jó Bajtai Erzsébet, Magyarország Bukaresti nagykövetének kedves felesége meghalt! Erzsébet asszony, nagyon sok otthonunkban megfordult, sok sok  gyermekünk kapott a jó szó, segítség  mellett meleg anyai ölelést, szeretetteljes biztatást tőle. Imádságos szeretettel Isten irgalmába ajánljuk lelkét, kérjük számára az örök nyugalmat, családjának, magunknak az élő hitet az örökkévalóságban!

Kisebb testvéri szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Bűnbánat útjaBudapesten a Tusnádi gyerekekkel részt vettünk a Bűnbánat útján!  A 15 állomásból álló lelki, testi tisztulásunkért felajánlott úton, nagyon megfáztunk az erős szélben. Átfagytunk, de ahogyan a képen is látható, a gyerekek mosolyognak, mindenki nagyon boldog, hisz mi magunk is áldozatot hoztunk szeretetből és így volt mit Krisztus Keresztáldozata mellé tegyünk. Az áldozat, a nehézség, a szeretetből vállalt és hordozott kereszt Krisztus képére és hasonlatosságára átalakít bennünket. Egy felnőtt ember alázattal el kell tudja fogadni az élettel vele járó nehézségeket, a mindennapi kisebb - nagyobb kellemetlenségeit, a fájdalmakat, a gondokat.  Ha van élő hitünk, akkor ezekkel a fájdalmakkal, kudarcokkal, a nagypénteki utat járó Krisztus nyomába léphetünk alázattal, mi magunk is társaivá vállunk a világ megváltójának!

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: MackókSzilveszter testvér nem a madaraknak, de még nem is a szamaraknak, hanem a mackóknak tartott elmélkedést, fen a Hargitán, Szent József napján. Egy darabig figyeltek aztán faképnél hagyták, még szerencse...

Szeretettel,

Csaba t.

Bővebben: Haza értem!Tegnap még Kárpátalján voltam ebben az órában és Istennek hála már haza értem Dévára. Bármennyire is szidjuk ezt a modern világot, a sok fogyasztói cikkével együtt, én örvendek, hogy nem kellett a mi Urunkat követnem, csacsin való utazásban, a 2013-as Virágvasárnapi utamon!

Hálás szeretettel köszönöm Losonci Csabának, hogy szállított ezen a szép missziós úton!! Nagy nagy szeretettel Isten áldását kérem rá és mindazokra kik utamon szállással, koszttal, szeretettel fogadtak!!

Csaba t.