Bővebben: 2016. november 22. – KeddUram, hittel vallom, hogy létünk nyitott a végtelen szereteted, jóságod, bölcsességed felé!! Hiszem, hogy minden nehézség ellenére, a Te velünk kapcsolatos, és a Világunkkal kapcsolatos terved valóra fog válni!! 
Mikor? Nem tudom, csak azt tudom, hogy érdemes kitartani, érdemes a Te keskeny, meredek utadon járni, érdemes bárhányszor talpra állni a Te nevedért, még akkor is, ha nagyon nehéz! Hűséget kérek a magam  és a testvéreim számára, hogy semmi ne tudjon letéríteni a szeretet, és az irgalmas jóság útjáról, melynek végén egészen biztos, hogy Te vársz ránk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben, amikor némelyek  megjegyezték, hogy milyen szép  kövekkel és díszes  fogadalmi ajándékokkal  van díszítve  a (jeruzsálemi)  templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt  láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik  mindez? És  milyen  jelek előzik  meg?” Ő  így  válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én  nevemben s mondják:  „Én vagyok!”  És:  „Elérkezett az  idő!” Ne  kövessétek  őket!
Amikor háborúkról és  lázadásokról hallotok,  ne rémüldözzetek.  Mindennek előbb meg  kell  történnie, de  ezzel  még nincs  itt  a vég!”  Aztán  így folytatta: „Nemzet  nemzet  ellen  és  ország  ország  ellen  támad.  Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes  tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”
Lk 21,5-11

Bővebben: 2016. november 21. – HétfőNagyon sokszor úgy érzem, hogy az én erőm, tehetségek, lehetőségem olyan szerény, hogy azzal nincs amiért eléd álljak Istenem! A mai evangéliumi rész, a szegény özvegyasszony  két fillérje, erőt, bátorságot ad, hogy a magam szerény lehetőségeivel bátran a nyomodba szegődjek, vállalkozzak a kicsinységem ellenére is a szolgálatodra!! Jó tudni Uram, hogy nálad nincs sok és kevés, nagy és jelentéktelen, mert nálad csak az számít, hogy mennyi szeretet, ragaszkodás, jóság van bennünk! Számodra a mi erőfeszítésünk apró kis mag, melyet Te gondviselő szeretettel hatalmas fává nevel!! Szeretettel kérlek, segíts Istenem, hogy méricskélés nélkül merjek, merjünk a szeretet útjára lépni, és ott ahol vagyok, vagyunk tegyük azt mit Szent Fölséged ránk bízott!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan  dobják a gazdagok adományaikat  a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony  két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a  szegény özvegy  többet  dobott  be,  mint  bárki  más.  A  többiek  ugyanis  abból adakoztak,  amiben   bővelkednek,  ez   azonban  mindent   odaadott,   ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”
Lk 21,1-4

Bővebben: 2016. november 20. – Vasárnap, Krisztus, a mindenség királyaUram mi mást tehetnék, mind újból és újból a veled szenvedő jobb lator szavait ismételgetem:  „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.” Nem saját tetteimben bízok, hanem a Te végtelen irgalmadba, jóságodban!! Megteremtettél, meghívtál az életre, minden mim van ajándék, hiszem, és vallom, hogy az örök életet szeretteim oldalán is csak ajándékban kaphatom meg a Te országodba!! 
Gyermeki bizalommal,
Csaba t. 
Abban az időben: 
Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: 
„Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” 
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: 
„Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 
Felirat is volt a feje fölött: "Ez a zsidók királya. "
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: 
„Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” 
A másik rászólt: 
„Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.” 
Aztán hozzá fordult: 
„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.” 
Ő ezt válaszolta neki: 
„Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”
(Lk 23,35-43)

Bővebben: 2016. november 19. – Szombat, Árpád-házi Szent ErzsébetUram, köszönöm, hogy Te szóltál hozzánk és ma is szólsz! Szavaid kemények, beszéded kétélű kard, nehéz teljesíteni: "Annak,  aki  elveszi  köntösödet,  - mondod - add  oda  a  ruhádat  is." Ki hallgatja meg a te beszédedet? Ki váltja tettekre? 
Hiszem, hogy a Szentírás által is, de elöljáróink, Ferenc pápa által is te szólsz hozzánk!  Az egyház „rákfenéje -  mondta a napokban  Szent Péter utóda - tagjainak öndicsőítése”
Magamba nézek és elpirulok! Úgy érzem ideje lenne megtérni és rálépni arra a keskeny meredek útra mely egészen biztos, hogy a mennyországba vezet!! Az egyetlen kérdés, hogy rámerek lépni a szentek útjára?? 
Kisebb testvéri alázattal, 
Csaba t. 
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.  Azokra, akik  átkoznak titeket,  mondjatok áldást,  és imádkozzatok rágalmazóitokért.  Ha arcul  üt valaki,  tartsd oda  a  másik arcodat  is.  Annak,  aki  elveszi  köntösödet,  add  oda  a  ruhádat  is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok  az emberekkel,  ahogy szeretnétek,  hogy veletek  is bánjanak. Mert  ha  csak azokat  szeretitek,  akik titeket  is  szeretnek, milyen jutalmat  várhattok  érte  Istentől? Hisz  a  bűnösök  is  szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak  azokkal tesztek jót, akik veletek  is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is  megteszik.
Ha  csak  a  visszafizetés   reményében  adtok  kölcsönt,  milyen   hálára számíthattok? A  bűnösök is  kölcsönöznek a  bűnösöknek, hogy  ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek  a Magasságbelinek, hisz  ő is jóságos  a hálátlanok és  a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok,  amint Atyátok is irgalmas.  Ne mondjatok ítéletet senki  fölött, s  akkor fölöttetek  sem ítélkeznek.  Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket  sem ítélnek el. Bocsássatok meg,  és nektek is  megbocsátanak. Adjatok,  és  akkor ti  is kaptok.  Jó,  tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
 Lk 6,27-38

 

Bővebben: 2016. november 18. – PéntekUram, testem temploma a tiéd, végtelen alázattal kérlek látogasd meg szentélyedet és űzd ki belőle mindazt, mi nem odavaló! Tisztíts meg, mert neked ehhez hatalmad, erőd, bölcsességed van! Az évek peregnek, érzem, hogy az oly gyakran dédelgetett hibáim, rossz szokásaim gyökeret vertek bennem, templomod a teremtő akaratodat elaprózó kufár vágyak, félelmek, megtorpanások barlangjává vállt! Az évtizedek alatt én megtanultam együtt élni lomha természetemmel, a határokba zárt álmaimmal, a korlátaimmal, hogy nem lehet, nem szabad, nincs tovább! Mindezek tudom, hogy bűnök, mert  világunkat továbbteremtő erődnek, az életet adó sodró kegyelmed áradásának gátakat vet! Testem templomában oly sok mindennel foglalkozom, ide-oda totyogok, matatok, nélküled a sok lim - lom között elveszek! Jöjj tulajdonodba, hogy megtisztíts, felszentelj mindennapi tanító, gyógyító szent jelenléteddel!!  
Isten kegyelmében bízva, 
Csaba t.
Amikor Jézus  Jeruzsálemben tartózkodott,  bement a  templomba, és  kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: Az én házam az  imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.”  Ott tanított azután mindennap  a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni,  hogy mit tegyenek  vele, mert az  egész nép  odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48

Bővebben: 2016. november 17. – CsütörtökUram annyira szeretném felismerni látogatásodat, a nap mind nap felkínált sok - sok kegyelmedet! Szeretném hangosan mindenkinek elmondani, hogy élsz, szeretsz és erős kézzel, kinyújtott karjaiddal vezetni akarsz bennünket a bizalom, a béke útján.... Advent minden napjára felkeresem a Te békességednek egy - egy bajnokát, a kiengesztelődésnek szent hordozóját, kit nem csak segítségül szeretnénk hívni, hanem akitől tanulni is akarunk, hogy a mindennapi gondjainkat, konfliktusainkat a Te akaratod szerint szépen megoldhassuk!! 
Hiszem Uram, hogy van remény! Hiszem, ha melléd állunk, még ha gyengék és kicsinyek is vagyunk, a Te áldott békéd, mind bővizű folyam tisztára mos, meggyógyít és termékenyé téve bennünket bőséggel elterül sok sebből vérző világunkon!
Szeretettel, 
Csaba t.
Amikor Jézus közel  ért Jeruzsálemhez, és  megpillantotta a várost,  sírva fakadt. Azután ezt  mondta: „Bárcsak  felismernéd te is,  legalább ezen  a napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed  előtt.
Jönnek majd  napok,  amikor  sánccal vesz  körül  ellenséged,  bekerít  és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged  és gyermekeidet, akik falaid  közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel  látogatásod idejét.”
Lk 19,41-44
Kép: Olajfák hegye