Bővebben: 2017. január 27. – PéntekMag!!  Zöldborsó vetőmagot kaptam, nézem a ráncos kis szemeket, döbbenetes erő, lendület van mindahányban! A szép tavaszban majd elvetem és akár alszunk, akár ébren vagyunk, éjjel, vagy nappal a mag kicsírázik szárba szökken, maga sem tudja hogyan!! Ahogy a napfény lágy cirógatással, s a meleg hosszú szárú tavaszi eső, kihozza a földből az életet, hogy a maga gyönyörű virágaival, terméseivel, szimpla létével, az élet csodálatos szimfóniájával dicsérje Teremtőjét, belőlünk is ugyanúgy hozza felszínre az evangéliumi tiszta életadó ereje a gondolkodó, érző, szerető embert, azt a lényt ki megfogja társa kezét, hogy egymásban bízva, közösen építsék Isten országát, egy igazságos, békés, lendületes társadalmat, melyben nem csak mi teremtmények, de a minket szerető Isten otthonra talál!! Hiszem, hogy képesek vagyunk megtalálni azt a társadalmat melyben mindannyian békében, jó testvérekként élhetünk, alkothatunk, erőnkhöz mérten dolgozhatunk nagycsaládunk javára, hogy az elveszett paradicsom, Isten eredeti terve szerint minden létező örömére megvalósuljon!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána  akár alszik, akár ébren  van, éjjel  vagy nappal,  a mag  kicsírázik és  szárba szökken, maga  sem  tudja hogyan.  A  föld magától  hoz  termést:  Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a  termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd   folytatta:   „Mihez   hasonlítsuk   az   Isten   országát?   Milyen példabeszéddel szemléltessük?  Olyan,  mint  a  mustármag,  amely,  amikor elvetik a  földbe,  kisebb  minden  más magnál  a  földön.  Mikor  azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló  példabeszédben  hirdette  nekik  az  igét,  mert  így  tudták megérteni. Példabeszéd nélkül  nem szólt hozzájuk.  Mikor azonban  egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34
Bővebben: 2017. január 26. – Csütörtök2017. január 26. – Csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz
Csodálom Jézus bizalmát kiválaszt 12-t aztán nemsokára másik 72-őt és küldd őket maga nevében szeretet a jóság útja, hogy tanítsanak, gyógyítsanak, hirdessék az Ő örömteli evangéliumát! Ezek az emberek elindulnak, mennek, és munkájukkal megalapozzák a keresztény világot, végzik a rájuk bízott feladatokat és egész földrészeket tesznek keresztényé! A mai Egyház ül, mint valami sértett kisasszony és várja, hogy táncba vigyék, hogy jelentkezzen valaki a papságra, szerzetes életre!! Aztán ha valaki nagy ritkán kopogtat az ajtónkon akkor azt végtelen hosszú elméleti kiképzésnek vetjük alá!! 
Az aratnivaló sok, a munkás kevés! Azért imádkozom, hogy töltsön el bennünket Jézus Krisztusnak az emberek iránti hite, bizalma, merjük Mesterünk nevében megszólítani, hívni a fiatalokat világunk szebbé, jobbá tételére!! Gyertek ne hagyjuk szétesni a társadalmainkat, Jézus Krisztust nevében, az Ő erejével induljunk el, egészen biztos, hogy Ő nem csak küld, hanem a nyomunkba járva áldását adja munkánkra!!
A képet Kászonban a Szent Katalin otthonban készítettem!  A nevelőnőt, Kingát Budapestről hoztam el, az árva gyermekek mellé, hogy szeresse, gondozza őket! Útközben mindenről elbeszélgettünk, nem pedagógiai fortélyokra tanítottam, hanem arra kértem, hogy szeresse nagyon ezeket a gyermekeket és tanítsa őket mindarra mire életük során szükségük van!! Hiszem, hogy Isten gyári szerelésben beleteszi egy nőbe mindazt mit egy anyának tudnia kell!!  Mit mondhatnák, Kingának van 9 fia, nem angyalok és mégis - most beszéltem vele - nem csak mondja, hogy minden rendben, hanem öröm, jókedv érződik minden szavából! 
Kedves fiatalok, én is hívlak a szolgáló Szeretet nevében, gyertek, mert jó jónak lenni, jó Timoteus és Titusz útjára lépni!!  
Szeretettel,

Csaba t. 

Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok  közé. Ne vigyetek  magatokkal se erszényt,  se tarisznyát, se  sarut. Az  úton senkit  se köszöntsetek.  Ha betértek  egy házba, először  is ezt  mondjátok: „Békesség  e háznak!”  Ha békesség  fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek  és igyátok, amijük van. Mert méltó  a munkás a maga bérére. Ne járjatok  házról házra. Ha egy városba  érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,  amit elétek adnak. Gyógyítsátok  meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”
Lk 10,1-9
Bővebben: 2017. január 25. – Szerda2017. január 25. – Szerda, Szent Pál apostol megtérése
"Menjetek el  az  egész  világra, és  hirdessétek  az  evangéliumot  minden teremtménynek." Mk 16.15 
Ezeket a világunkat átalakítani hivatott Jézusi gondolatok, nem csak kétezer évvel ezelőtt élt testvéreinknek, Szent Pálnak szólnak, hanem a XXI század gyermekeinek, neked is, nekem is!! Mennyi gyűlölet, háború szűnt meg a történelem során, mert voltak férfiak és nők akik komolyan vették Jézus felhívását!! Mekkorát változna a világ, ha ma is képesek lennénk tudatosan átadni magunkat Istenünk szavára az irgalmas jóságnak, ha életünkkel a bölcs szeretet hírnökei lennénk!! Egy új világ ajtajában állunk, bátran induljunk el, önön érdekeinktől, félelmeinktől szabaddá válva, lépjünk Istenünk szeretetének útjára - akár az atommagból kiszabaduló részecske, indítsunk el magunk körül egy láncreakciót, energiával, fénnyel, erővel látva el családjainkat egész nemzetünket! 
Merj bízni Istenedben, olvasd Szent Pál drága leveleit! Nem kell rohanni, senki nem hajt, előre csak óvatosan, csendesen próbálj jó lenni ott ahol éppen vagy! Mosolyogj rá családodra, kollégáidra, hisz  te a szeretet, a jóság hírnöke vagy, kit arról ismer meg a világ, hogy szereted mindazokat, kik környezetedben élnek, legyen ez a te egyenruhád! Kezd szerényen, kis dolgokkal, végy madár eledelt és tedd ki az ablakodba, s ha már bátrabb, nyugodtabb vagy, hazafelé hívj meg egy átfázott hajléktalant, egy egyszerű ebédre! A lényeg az, hogy légy jó, tégy jót ott ahol élsz!! 
A rosszkedvű szomorúság, a sértődött harag, a kósza vágyak, vagy a keserű gyűlölet itt is ott is életedben fel fogja ütni a fejét, de te a kertészek nyugalmával ragadj kapát és vágd ki tövestől, ha nem érik be a gaz, nem hintheti el magvait, és előbb utóbb lelked megtisztul, szabaddá válsz a szeretetre! Aki   kicsiben hú, - mondja Jézus Krisztus - arra sokat bíznak! Indulj el a szeretet útján és egészen biztos, hogy egyszer megérzed, ahogyan Teremtőd erős kezével megfogja félénk kis kezedet, s mind csodálatosabb dolgok megvalósításának útjára vezet! Bízzál teremtő Istenedben, s a tarisznyádban lapuló két hal sok sok éhes embernek tápláléka lesz!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: egy hét gyermekes családnál jártam, hozzuk még nincs bevezetve a villanyáram!
Abban az  időben Jézus  megjelent a  Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk:
Menjetek el  az  egész  világra, és  hirdessétek  az  evangéliumot  minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek  a jelek fogják  kísérni: A nevemben  ördögöket űznek ki,  új nyelveken  beszélnek,  kígyókat vehetnek  a kezükbe,  és  ha valami mérget isznak, nem  árt nekik. Ráteszik a  kezüket a betegekre,  és azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18
Bővebben: 2017. január 23. – HétfőJézus szavai nem csak az országoknak  szólnak, hanem a mi kisebb közösségeinknek is!!  Ha  egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fent!! Éppen ezért szeretettel kérlek, hogy imádkozzunk a családjainkért, hogy békében, szeretetben éljék életüket, a belső feszültségeket nyugodt párbeszéddel tudják megoldani! Kérjük Isten kegyelmét, hogy a harag, a gyűlölet tüzét tudják, szeretettel, irgalmas megbocsájtással kioltani, mielőtt az eluralkodna az ő életükben és felégetné az ő drága kis szentélyüket, családi otthonukat!! Fogadjuk meg Istenünknek, és egymásnak is, hogy bármi is történik mi nem térünk le a szeretet útjáról! Bármilyen kis hangoskodást, a legapróbb veszekedést, lappangó haragot mint halálos ellenségünket örökre űzzük számon az életünkből, ne hagyjuk, hogy a gonosz mind ordító oroszlán, földi életünket megnyomorítva,  testünket, lelkünket is örök kárhozatra ragadja!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Egy  alkalommal  Jeruzsálemből  írástudók  jöttek  (Kafarnaumba),  és  azt híresztelték Jézusról:  „Belzebub  szállta  meg”,  és:  „A  gonosz  lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az  ördögöket.” Ám ő magához hívta  őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan  űzhetné ki a sátán a  sátánt?
Ha egy ország meghasonlik  önmagával, az az ország  nem maradhat fenn.  Ha egy család meghasonlik  önmagával, az  a család  nem maradhat  fenn. Ha  a sátán önmaga  ellen támad  és meghasonlik  önmagával, akkor  nem  maradhat fenn, hanem  elpusztul. Az  erősnek házába  nem törhet  be senki,  és  nem ragadhatja el  a holmiját,  hacsak előbb  meg nem  kötözi az  erőset;  így viszont már kirabolhatja a házát.  Bizony, mondom nektek, hogy az  emberek fiainak minden  bűnt  megbocsátanak,  és minden  káromlást,  bárhogyan  is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer  bocsánatot, azt  örökös  bűn  terheli.”  (Azért   mondta  mindezt  Jézus),  mert   azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30
Bővebben: 2017. január 22. – Évközi 3. vasárnapKét gondolat visszhangzik a fülemben a mai evangéliumból: „Térjetek meg!" és "Kövessetek engem!!"  
Mit jelent megtérni!! Az ember, de az egész emberiség is, sajnos oly könnyen elindul, eltávolodik Urától, Istenétől, megfeledkezünk a lényegről, csak a csillogó, sziporkázó csomagolópapírt látjuk magunk előtt, pedig nem a külső doboz a fontos, hanem ami benne van!! Megtérni azt jelenti, hogy megállunk és szárnyalásunkat a földporába visszahúzó fölösleges dolgokat eldobálva újra tervezzük az életünket, felemelkedünk a magasba, Jézus Krisztus akarata szerint!! Megtérni azt jelenti, hogy követjük Mesterünket, a szeretet parancsolatának az útján, a keskeny és meredek, hegyeket mozgató, szakadatlan csodáknak, izgalmas ösvényén!! Létünk talán legnagyobb felfedezése, érezni tenyerünkben Isten világot teremtő hatalmas erős kezét és elindulni vezetésével az ismeretlen csodáknak földjén!! 
Merj hinni Uradban Istenedben, merd követni őt életed nagy döntéseiben!! Ő az aki a tudósaink szerint közel 14 milliárd évvel ezelőtt mondta, hogy legyen és a kiterjedés nélküli "IGE" az ősrobbanásban hihetetlen erővel, lendülettel megszülte a világunkat a végtelen semmibe!  Az emberiség legnagyobb lángelméi is csak dadogva beszélnek az ősrobbanásból született létről, a teremtés hajnalán elindult részecskékről, melyek bennünk életet nyerve, öntudatra ébrednek! 
Krisztus előtt elcsendesedve alázattal megvallom, hogy életem minden örömének, sikerének, csodájának az egyedüli forrása szellemi, fizikai  létemen túlmutató végtelen Szeretet! Igen, a személyes élő Isten, ki a csillagok fényében született a marék porból álmodott  világunkban, néven szólított engem, az Ő halhatatlan gyermekét és meghívott hogy kövessem Őt!! Egyetlen dolog amit nagyon bánok, az hogy annak idején félve indultam el ezen a csodálatos úton, és gyengeségem miatt sok időt elpazarolva csak tétovázva, botladozva haladok!! 
Szeretettel, 
Csaba t.  
Kép: Jézus Krisztus, Székelyhídi képzőművész alkotása
Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus  tanítani kezdett.  Ezt hirdette:  „Térjetek meg,  mert elközelgett a mennyek országa!”
A Galileai-tenger  mentén  járva  meglátott  két  testvért:  Simont,  akit Péternek is  neveznek, és  Andrást, a  testvérét. Éppen  hálót vetettek  a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem,  és én emberek halászává  teszlek titeket!” Erre  azok otthagyták hálóikat  és követték őt.  Amint onnan  továbbment, meglátott  másik két  testvért  is: Zebedeus fiát,  Jakabot  és  testvérét, Jánost.  Apjukkal,  Zebedeussal  a hálóikat javították  a csónakban.  Őket  is elhívta.  Ők is  otthagyták  a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát.  Tanított a zsinagógákban, hirdette  a mennyek  országa  örömhírét,  és   meggyógyított  a  nép  körében   minden betegséget és minden gyötrelmet.
Mt 4,12-23
Bővebben: 2017. január 21. – SzombatMagam is tapasztaltam, ha az ember elindul a szeretet útján, biza nagyon sokan úgy gondolják, hogy megbolondultunk!! Az önzés, a saját érdekeink szolgálata annyira életünket meghatározó közgondolkodássá vált, hogy ha jósággal letérünk erről a "széles" útról, rálépünk a testvéri szeretet "keskeny" útjára, környezetünk nagyon könnyen elítél, elmebetegnek fog tartani! Jézust nem állította meg sem a szóbeszéd, a sem a megszólás, de még a rokonai erőszakos megjelenése sem, Ő megy az evangéliumi szeretet útján, a menyei Atya akarata szerint!! Minket sem szabad elbátortalanítson az emberek szóbeszéde, bízzunk a jó Istenben, aki arra kér:
"Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,38)
Szeretettel, Csaba t. 
Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért (Kafarnaumba, Péter  házába).  Ott  azonnal  nagy  tömeg  verődött  össze, úgyhogy még  evésre  sem volt  idejük.  Amikor rokonai  ezt  meghallották, elindultak, hogy  erőnek erejével  magukkal vigyék,  mert az  volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Mk 3,20-21
Bővebben: 2017. január 20. – Péntek2017. január 20. – Péntek "És ők  csatlakoztak hozzá."
Egész földi életemben azon fáradoztam, hogy az embereket egymással és Teremtőjükkel összehozzam, hogy CSATLAKOZZUNK EGYMÁSHOZ ÉS ISTENÜNKHÖZ! Jézusnak milyen egyszerű, magához hívta őket és ők jönnek és csatlakoznak!! Minden probléma mi körülöttem van oda vezethető vissza, hogy az emberek nem tudtak, tudnak csatlakozni szüleikhez, férjükhöz, feleségükhöz, gyermekeikhez, munkatársaikhoz, népükhöz, sőt, még az jólfelfogott saját álmaikhoz, hivatásukhoz, érdekükhöz sem! 
Annak idején mint villanyszerelő egy egy vezetékét össze kellett forrasztani, cinezni egy másikkal, hogy a láthatatlan áram keringeni tudjon a vezetékeken!! Sokszor megtapasztaltam, ha sietek, ha nem pucolom le, nem tisztítom meg az egymáshoz forrasztandó felületeket, a fáradozásom hiába valónak bizonyul! Ezért mindig azzal kezdtük a munkánkat, hogy a oxidálódott felületeket nem csak letisztítottuk, kemény reszelővel, dörzspapírral, de még savba is mártottuk, hogy minden zsiradékot, szennyet az leégessen róla.... így megtisztítva a felületek képesek voltak a vezetékek egyéválni, csatlakozni, hordozni, vezetni az áramot!! Úgy gondolom, hogy a kudarcaink, a sok sikertelen kapcsolódás okát itt kell keresni: nem vagyunk tiszták, nem mondtunk le, nem szakadtunk el egy csomó önző, kapzsi, hiú "szeméttől", melyek megakadályoznak abban, hogy akár társainkkal, akár megváltó Istenünkkel tartós kapcsolatot, kötödést hozzunk létre!! Jézus befogadja a tanítványait, türelemmel tisztogatja, formálja őket, de igazából csak nagycsütörtök estéjén nevezi őket tisztának, amikor megmossa apostolai lábát! Jézus munkája tökéletes, mert valóban ezek az emberek oly mélyen kapcsolódnak az őket meghívó Mesterükhöz, hogy Tőle még a halál sem tudja elválasztani, érette mindannyian készek vállalni a vértanúságot is! 
Kisebb testvéretekként szeretettel arra kérlek, hogy nézzünk magunkba, fedezzük fel fájó kudarcaink igazi okát, az arcunkat beszennyező hibákat, bűnöket, és őszinte bűnbánatunk könnyeivel mossuk magunkat tisztára, hogy szeretteinkkel, Teremtőnkkel alakuló kapcsolataink erősek, tartósak, életet adóak lehessenek!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kászoni otthonunk gyerekei kacagnak, tiszták, jó testvérei egymásnak!
Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A következő  tizenkettőt választotta  ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét –  akiket Boanergesznek,  vagyis „mennydörgés  fiainak”  hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát,  Tádét, a  kánaáni Simont  és a  karióti Júdást,  aki  később elárulta őt.
Mk 3,13-19
Bővebben: 2017. január 19. – CsütörtökÉrdekes, Jézus nem felülről és nem is belülről változtatja meg a világot, hisz végül is születhetett volna egy módos papi családba is, és el is végezhette volna Saul példájára valamelyik híres rabbi képző intézményt, de ő mondhatni kívülről és alulról állt neki, hogy az új bort új tömlőbe töltse! Sokszor megkérdezik tőle, hogy milyen hatalommal végzi a dolgát, ki bízta őt ezzel meg? Jézus nem illeszkedik az akkori földi hierarchiákba, ezért kell titokba, bujkálva gyógyítson, tanítson! Igazából a Mária jelenésekkel is ez a baj, Fatimában, melynek 100 éves évfordulóját ünnepli az egyház, Lourdesban, Medjugorjeban, de akár nálunk Erdélyben, Szőkefalván, hol egy tanulatlan roma származású asszonynak jelent meg Mária, mindenütt Isten nem veszi figyelembe a mi emberi hatalmi rendszereinket, Ő nagy Úr, bölcsen és nagylelkűen adja a kegyelmeit annak kinek jónak látja, és akkor, mikor annak ideje eljön! Isten annak adja a kegyelmeit akinek az ő Szentfölsége jónak látja!
Szívem minden erejével imádkozom, hogy Isten cselekvő ereje nyilvánuljon meg a mi korunkban is, vezessen erős  kézzel, kinyújtott karral bennünket is az üdvösség útján!
Szeretettel,
Csaba t.  
Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt  Júdeából   és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos  dolgokat visz  végbe. Jézus  meghagyta  tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben  egy bárkát a  tömeg tolongása miatt.  Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az  Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta  nekik, hogy ne híreszteljék,  kicsoda ő.
Mk 3,7-12
Bővebben: 2017. január 18. – Szerda2017. január 18. – Szerda, Árpád-házi Szent Margit
Gondolom mind a tíz szűz szépen csinosan fel volt öltözve, arról sem szól a szentírás, hogy kinek milyen a magánélete, képzettsége! Jézus egyetlen szempont alapján engedi magához közel, illetve taszítja el a szentírásban szereplő szüzeket: képesek-e a rájuk bízott feladatot szépen, szentül elvégezni?! Az ő dolguk az volt, hogy égő mécsessel fogadják a Vőlegényt! Senkit nem érdekel az, hogy miért aludtak el ők, vagy a lámpáik, azt sem kérdezik, hogy milyen gondolataik vannak, hogy az ő lelkiviláguk, gyermekkoruk mennyire van megterhelve! Az ítélet, a nagyon kemény ítélet arról szól, hogy elvégezték-e a rájuk bízott munkát vagy nem?! 
Jézus szavait ha figyelmesen olvassuk nagyon megdöbbenhetünk. Öt nem érdekli a terméketlen fügefa magánélete, az sem érdekli, hogy miért nincs gyümölcs a fán, hogy a kora tavaszi, vagy a nyári fagyok pusztították el a termést... Nem, mindez nem érdekli Jézust, a terméketlen fát megátkozza és az kiszárad!! Jézus világosan megmondja: "azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt!" 
Ez a mai szentírási rész nekem azt mondja, hogy hagyjam abba a sebeim nyalogatását, a kelet európai soványka körülmények feletti lamentációt és minden erőmmel álljak neki annak a feladatnak, amit a jó Isten rám bízott! Ne másokkal foglalkozzunk, hanem csak azzal, hogy ma mit kell nekem személyesen megtegyek Isten dicsőségéért, népem, az emberiség javára!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A balgák fogták  a lámpásukat,  de  olajat nem  vittek magukkal;  az  okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s  ők mind elálmosodtak  és  elaludtak.  Az éjszaka  közepén  egyszerre  kiáltás hangzott: „Íme,  a vőlegény!  Menjetek eléje!”  Erre a  szüzek  mindnyájan fölébredtek és  felszították lámpásaikat.  A  balgák kérték  az  okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak  ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.  Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és  vegyetek magatoknak!” Míg azok  vásárolni mentek, megérkezett a  vőlegény, és  akik készen voltak,  bementek vele  a menyegzőre; az ajtó pedig  bezárult. Később megérkezett  a többi szűz  is. Így szóltak:  „Uram,  Uram!  Nyiss  ajtót nekünk!” De  ő  így  válaszolt:
„Bizony, mondom nektek,  nem ismerlek titeket!”  Virrasszatok tehát,  mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13
Bővebben: Wednesday 18 January 2017Father Csaba’s reflection on the gospel
Wednesday 18 January 2017 ..The feast of Saint Margaret of Árpádháza.
I presume that all the ten virgins were nicely dressed , the holy gospel does not give any details about their private lives, their qualifications ! Jesus only lets them close to Himself or repels the virgins described in the gospel based on one consideration, are they capable of fulfilling the task entrusted to them well, solemnly ?! Their task was to welcome the Bridegroom with burning lamps ! Nobody asks them why they fell asleep, or why  their lights were extinguished , they are not even asked what thoughts do they have , how troubled is their spiritual life or childhood ! The judgement, the very  harsh judgement is all about whether they carried out the work they were entrusted with or not ?! 
If we read our Lord’s words attentively we can be really be shocked He is not interested in the private life of the barren fig tree or why is there no fruit on the tree , whether the early spring or summer frosts destroyed the produce ….No, all this does not interest Jesus He curses the infertile tree and that withers  !! Jesus states clearly :  I want you  to "bear fruit—fruit that will last—“!
What today’s gospel passage  is telling me to stop licking my own wounds, to stop lamenting about the meagre conditions in Eastern Europe and with all my might I have to get down to the task that the Heavenly Father entrusted me with !!  Lets not be preoccupied by others but only by what I have to do for God’s glory, my people's and the sake of humanity!!
With love,
Father Csaba 
translated by dr k.e.
The Parable of the Ten Virgins
“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.   Five of them were foolish and five were wise.  The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them.  The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps.  The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep.
“At midnight the cry rang out: ‘Here’s the bridegroom! Come out to meet him!’
“Then all the virgins woke up and trimmed their lamps.  The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our lamps are going out.’
“‘No,’ they replied, ‘there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.’
“But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut.
“Later the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the door for us!’
“But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t know you.’
 “Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.
Matthew 25-1-13
Bővebben: 2017. január 17. – KeddSzép havas, hideg reggelre ébredt Székelyföld. Tudok annak örvendeni ami van? A mai evangélium arról szól, hogy a tanítványok útközben szedegetett kalászokból kimorzsolt búzaszemeket fogyasztanak. Jézus szavai alapján azért, mert éhesek! Érdemes elgondolkozni Isten gondviselő jóságán! Az, aki ötezer idegen embernek kenyeret, halat szaporít, Kánában több száz liter jó borral megajándékozza a násznépet, az tanítványainak csak az útszélről felcsipegetett búzaszemeket adna? Igen, mert úgy tűnik, hogy gondviselő jóságával akkor így látta jónak!
Gyermeki bizalommal el kell fogadnunk mindazt, mit kapunk. Télen a hideg, a hó Isten ajándéka, annak kell örvendenünk, tavasszal az új életet fakasztó, hosszú szárú eső az ajándék, nyáron a búzaérlelő kánikula, ősszel a mindent rozsdabarnára színező elmúlás! Minden mit nem tudunk, vagy amit nem is kell megváltoztatnunk, az Isten drága ajándéka! Teremtőnk bölcsen tudja a világunk rendjét, s nagylelkűen adja számunkra mindazt, mire nekünk a leginkább szükségünk van! Fogadjuk el önmagunkat, környezetünket alázattal, és elkényeztetett gyermekek példájára ne nyafogjunk, ne háborodjunk fel azért mert ez a világ ilyen, vagy olyan! Jézus segítségét kérve szedegessük fel a számunkra útszélre hullott kalászokat, és tartsuk fenn létünket örömmel, jókedvvel, úgy ahogyan Szentfölsége azt jónak látja!  
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Borzsova, Dr. Fodor István
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai  útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  Ezért a farizeusok megszólították:  „Nézd, olyat tesznek  szombaton,  amit  nem szabad!”  Jézus  ezt  felelte  nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett  Dávid, amikor társaival együtt  nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap  idejében bement az Isten  házába, és megette  a megszentelt kenyereket,  és  adott belőle  társainak  is, pedig  ezeket  a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta  nekik:
„A szombat van az emberért, nem  az ember a szombatért. Azért az  Emberfia ura a szombatnak is.”
Mk 2,23-28

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Ma 2019. július 19. péntek, Emília napja van. Holnap Illés napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Vegyük észre...

A Katolikus Egyház kétezer éves történelmében előforduló sajnálatos és szégyenteljes kisiklásokon, bűnökön lehet botránkozni, de legyünk legalább ilyen érzékenyek a mai korban meglévő igazságtalanságokra, erőszakra is!
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube