Bővebben: 2017. június 7. - SzerdaÖrök élet: 
Ülök a szobámban, korunk tudósainak tanításán gondolkodom..... Ők azt állitják, hogy 13,7 milliárd évvel ezelőtt, az ősrobbanásban keletkezett minden a másodperc törtrésze alatt! Kezdetben, csak - általunk el sem képzelhető -  energia volt, mely teret, időt szétfeszítve elkezdett tágulni. Tágult és hűlt, és megjelentek a szubatomi részecskék, majd közel félmilliárd év után létrejött az első, mai tudósaink által ismert struktúra, az atom! Szövetséget kötött egy proton, egy neutron, és egy  elektron! Minden egyes anyagi részecske - állítják a fizikusaink - ebből a hatalmas ősenergiából született. Döbbenten a tükörbe nézek,  ...... hihetetlen, de minden egyes részecském már ott volt az ősrobbanásban! Elcsendesedek, végtelenül öregnek érzem magamat! 
A pergő idő hullámverésében arra gondolok, amit a biológusok mondanak: testemet alkotó minden egyes atom évente kicserélődik, mert az ember teste nem egy állandó, változatlan entitás, hanem a folyamatos halál és születés hordozója. Az embert alkotó sejtek folyamatosan születnek és halnak, az egész vérmennyiség mely testemben van, 21 nap alatt elhasználódik és vadonatúj vérsejtekre kicserélődik! Szervezetem a sejtek, a szövetek szintjén nem reparálja, javítgatja önmagát, hanem beőrli, s helyette újakat termel. Nézem a tükröt és tudomásul veszem, hogy igazából nincs egyetlen porcikám sem, mely bennem egy évnél öregebb lenne! 
Ülök a székemen, és tudom, hogy bennem minden folyamatosan változik, gomolyog, hullámzik, vibrál, meghal és születik! Nem csak bennem, hanem körülöttem is nagy a nyüzsgés, hisz a földgolyóval hihetetlen sebességgel forgok önmagunk körül, de a nap körül is, és a naprendszerünk is ugyanúgy forog, száguld a táguló világmindenségben a sok - sok milliárd más csillagvárossal,  galaxissal egyetemben! 
Ülök a székemen, a reggeli madárcsicsergésben azt látom, hogy világunk békésen, szépen működik, társaim kávézni hívnak, mindenki kacag, viccelődik, itt a vakáció,  jól van ez így! Felállok, hogy letérdelhessek, és megvallom hitemet Teremtő Istenemben, az Ő Szent Fiában, Jézus Krisztusban, ki önmagában megmutatta  az Isten irgalmas, jóságos, életadó szép arcát! Igen, hiszek a Szentháromságban, s hiszek Istenem gyönyörű ajándékában, az életben, mely egészen biztos, hogy örök, s mely egészen biztos, hogy az öntudatra ébredt ember számára, Istenünk menyegzős asztalánál éri el a beteljesülését!! 
Hiszek, az örökkévalóságban, a szeretet végső gyözelmében, 
Csaba t. 
Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy
   nincs feltámadás. Megkérdezték őt: "Mester! Mózes megírta nekünk, hogy
   ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra
   feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon
   utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett
   magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az
   asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik
   is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem
   hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor - ha ugyan
   feltámadnak -, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a
   hétnek felesége volt!"
   Jézus azt felelte nekik: "Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az
   Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak,
   már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint
   az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem
   olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy
   miként szólt Mózeshez Isten: "Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és
   Jákob Istene?" Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát
   nagy tévedésben vagytok!"
   Mk 12,18-27

Bővebben:  2017. június 2. - Péntek"Szeretsz-e engem?"  Döbbenetes, Jézus nem azt várja el, hogy lelkiismeretes munkatársai, szorgalmas napszámosai legyünk, hanem azt, hogy szeressük öt teljes szívünkből, teljes elménkből, és minden erőnkből!  Igen, Isten azt szeretné, hogy lángoló szeretettel imádjuk öt, hogy ő legyen mindennél, mindenkinél fontosabb számunkra!!
Viszonozzuk Istenünk irántunk való szeretetét,
Csaba t. 
Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: "Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: "Legeltesd bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt felelte: "Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
"Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz engem?", és ezt válaszolta: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: "Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat.
Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.
Azután még hozzátette: "Kövess engem!"

Jn 21,15-19

Bővebben: 2017. június 1. - CsütörtökMegismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek. Jn 17, 20
Megváltónk - János evangéliumában  elhangzó - szép szavai, felérnek egy szerelmi vallomással! Isten nem csak szeret bennünket, de mindig is  elvárta, és most is arra vágyik, hogy viszonozzuk az Ő irántunk táplált ragaszkodó szeretetét! Őrök időkre, minden embernek szóló első parancsában ezért mondja: Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! E számunkra megtisztelő parancsolatnak, hogy eleget tegyünk, tömörüljünk az Oltáriszentség Testvériségébe! Mindenkit hívunk, az elvárás egyszerű: törekedj Istent, a Teremtőnket tiszta szívből imádni, a teremtményeket meg őszintén szeretni, és legalább heti egy óra szentségimádást vállalj ott, ahol élsz! Ahogy a tábortűzben az ágak, gallyak egymás lángjától tűzre lobbanva égnek, hiszem, hogy egy ilyen lelki nagycsaládban egymás buzgóságától mi is erőt, bátorságot tudunk meríteni, együtt lelkesebben, jobban fogjuk tudni imádni a Szentháromságot és szeretni a teremtményeket! 
Mit kell tegyek, ha részesülni akarok e lelki közösségben, ha szeretnék bekerülni az örökös szentségimádásba?
A Szent Ferenc Alapítvány honlapján, a www.magnificat.ro oldalon, középtájon megjelent egy iraki Káld keresztény templom oltárának a szentségfülkéje. A márvány tabernákulumon jól látszanak a golyó ütötte sebek, ha erre a képre rákattintasz, megjelenik egy ablak különféle időzónákkal, itt ki kellene választanod egy gombnyomással azt az országot, ahol végzed a szentségimádást. Ha döntöttél, akkor megjelenik  az Örökös Szentségimádási naptár, és az ablak felső sarkában írja, hogy "jelentkezés". Amennyiben erre a szóra rákattintasz, megnyílik egy újabb ablak amit az adataiddal kérünk tölts ki, jelezzed, hogy melyik nap és hány órakor találkozol a szentségi Jézus Krisztussal. Majd a piros szívecskére kattintva, ellenőrizheted, hogy a gép elfogadta-e a jelentkezésedet, és természetesen megnézheted, hogy rajtad kívül még ki időzik az Eucharisztia előtt. Én azt szeretném, hogy a naptár minden rubrikája legyen tele piros szívecskékkel, hogy valóban Jézus Krisztusnak legyenek igaz imádói, a nap minden órájában.
Kisebb testvéred, 
Csaba t. 
Kép: Örökös Szentségimádási naptár
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26

Bővebben: 2017. május 30. - Kedd"Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél." Jn 17, 2
Földi életünk célja megismerni és követni Jézus Krisztust! Megváltónk szép tulajdonságait felfedezni, azokat megismerni, gyönyörködni bennük, csodálatos dolog! Egyetlen dolgunk ezen a földön lassan, szépen, tudatosan Jézus szép erényeibe öltözni, eljutni oda, hogy Szent Pállal mi is kimondhassuk, hogy: "élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem! 
Az elmúlt három nap, tridumot tartottam bérmálkozásra készülő fiataloknak. Három nap, három szép jézusi erényt próbáltam megszerettetni, kívánatossá tenni a több mint száz fiatalnak. 
1. Jézus bátorsága: Mesterünk mert egyedül közénk jönni, merte vállalni a mennyei Atya akaratát, nem várta, hogy az Európai Unió kiírja a világ megváltására a pályázatot! Úgy gondolom, hogy egy félénk, ijedős lélekkel Isten sem tud semmit kezdeni! Mária mert igent mondani Istennek, a gazdag ifjú félve hazament!
2. Gyermeki, pajkos, vidám lelkület! Jézus mer gyermekké válni, játszani, örömmel elvegyülni az emberek fiai között! A tizenkét éves Jézust szülei nem keresik Jeruzsálemből hazafelé jövet egy napig, mert azt gondolják, hogy valahol ott van, bandázik a többi gyermek között. S mielőtt megbotránkozna valaki, gondoljunk csak Jézus szavaira: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be Isten országába!
3. Milyen csodálatos Jézus viszonya a mennyei Atyához, a Szentlélek Istenhez: "Az én eledelem az, hogy teljesítsem mennyei Atyám akaratát". Csodálatos lenne, ha úgy tudnánk szeretni, tisztelni az Istent, ahogyan Jézus szereti a Szentháromságos isteni személyeket! Kövessük Mesterünket az Istenimádás útján!
Igen, Krisztus az út, az igazság és az élet! Törekedjünk megismerni Krisztus Urunk szép vonásait, és öltsük azokat magunkra, mert ha sikerül, akkor ez a menyegzős köntös lesz a belépőnk az örök életre!
Szeretettel, 
Csaba t.  
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
"Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál.
Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők- hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd -, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a

Bővebben: 2017. május 29. - Hétfő"Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem." Jn 16, 33
Jézus Krisztus azt szeretné, hogy nyugtalan lelkem nyugalmát benne megtalálja!! Csodálatos az a végtelen béke, nyugalom mi Jézus Krisztusból árad!! Jó ilyen szempontokra figyelve olvasni a Szentírást, a békesség Istene még nagycsütörtökön, nagypénteken, a szenvedés tavába elmerülve is megőrzi lelke nyugalmát, belső békéjét!! Mesterünk arra kér, hogy köszöntésünkben is egymás számára békét kívánjunk!! 
Jó ilyenkor esténként megállni, a sok rohanás után csendben Jézushoz bújni, hagyni, hogy a Béke Istene,  a maga nyugalmával, békéjével szépen mind édesanya  alvásra készülő gyermekét betakarjon, álomba ringasson!!
Áldás - békesség, 
Csaba t. 
Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték: "Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél." Jézus így felelt:
"Most hisztek? Eljön az óra - már el is jött -, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot."
Jn 16,29-33

Bővebben: 2017. május 28. – VasárnapJézus Krisztus apostolaira bízta a szentségei kiszolgálását, az evangélium hirdetését, az Ő szent családjának vezetését! Milyen jó látni, hogy az apostolok utódai, főpapjaink ma is Jézus Krisztus nevében körbejárnak és hűségesen teszik mindazt mivel Mesterünk megbízta őket!! Folyik a bérmálás Székejföldön, főpásztoraink faluról - falura járva, pünkösd ünnepére készülve, a bérmálás szentségében részeltetik fiataljainkat!! Isten áldja György érsek atyát, drága főpapjainkat, az apostolok XXI. századi utódait!! Imádkozzunk egyházunk elöljáróiért,
Csaba t. 
Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” 
Mt 28,16-20

Bővebben: 2017. május 27. - Szombat"Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!" 
Gyermekeim sikere, haladása, boldogulása és boldogsága az én atyai szívemnek az  öröme! Saját boldogulásunkkal, haladásunkkal, örömünkkel  szolgálhatom leginkább Isten dicsőségét, örömét!! A legszebb Isten tisztelet ezen a földön, az Isten gyermeki méltóságában a maga szabadságában, szépen, sikeresen kibontakozó ember boldog nagy családja! Az irigy, sunyi, egymást letaposó, a gonosz lélek kezéből evő, gyilkos terveket szövő, önmagát elpusztító ember, tragédia nemcsak maga számára, de Isten számára is!! 
Kérjük Istentől a párbeszédre való készség kegyelmét! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.
Jn 16,23b-28

Bővebben: 2017. május 26. - PéntekIsten törvényeit tanítottuk, de nem vállaltuk. Nem éltünk aszerint, amit hirdettünk. Szépen szóltunk az Istenről, de embertársainknak nem tudtuk megmutatni az Isten arcát.
Márton Áron püspök
Márton Áronnak, ki megélte az első világégés borzalmait szörnyű lehetett látni, hogy hogyan sodródik bele az akkori világ a második világháborúba!! A fenti sorok végtelenül igazak, mert Isten a szabad akarattal rendelkező ember kezébe tette a kormánykereket, s mi világunkat nem  bölcsen, nyugodtan vezettük, vezessük biztonságosan, hanem egymás kezéből kirángatva a kormányt száguldozunk!! 
Csendesedjünk el, és mutassuk meg testvéreinknek a békesség istenének csodaszép arcát!!
Csaba t. 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

Bővebben: 2017. május 24. - SzerdaIgazság Lelke! A várva várt Szentléleknek sok sok ajándéka van, az igazság, melyre mindannyian vágyunk, Jézus ígérete szerint szintén ott van a tarisznyájában!! Pünkösdre készülve, kérjük szeretettel a Lelket, hogy áradjon ránk, vezessen, formáljon alakítson tetszése szerint!
Bizalommal,
Csaba t. 
Kép: Déva, Kedves Zita lányunk imádkozik... 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Bővebben: 2017. május 22. - Hétfő"Tegyetek ti is tanúságot rólam.." Krisztus parancsa nekünk is szól, hitünkről, meggyőződésünkről nem hallgathatunk!! Arról, mi számunkra az életet jelenti, a szeretettel, az irgalmas jósággal, egyszóval az Istennel való találkozásomról tanúságot kell tegyünk testvéreink előtt!! Krisztus példájára  legyek megszólítható, elérhető, sőt én magam  menjek oda korunk Jánosához, Pétereihez, Mátéihoz Zakeusához, Sauljához, szólítsam meg, merjem hívni őket, hogy segítsenek, építsék velünk együtt  Isten Országát! Biztos, hogy lesznek gazdag ifjúk, kik inkább a törvényekkel, parancsokkal körülbástyázott komfort zónájukban ücsörögnek, de egészen biztos, hogy lesznek olyanok is, akik vállukat vállunk mellé teszik és segítenek otthonná tenni ezt a földet és nem csak az emberiség, de az élő Isten számára is!!
Bizalommal, 
Csaba t.
Kép: Irakban egy szétlőtt Asszír katolikus templomban,  egy katona olvassa Isten igéjét! 
Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a

Bővebben: 2017. május 20. - SzombatJézus Krisztus mindig vár bennünket, mindig megért minket és megbocsát nekünk. Igazából lelkünk mélyén mi erre a szeretetre vágyunk, arra, hogy valaki számára mindentől függetlenül a "legfontosabbak" legyünk!! Földi életünk célja, ezt a feltétel nélküli szeretetet megtanulni Jézus Krisztustól! Egész létünk a befogadás, az elfogadás, a szeretet nagy iskolája!! Minden kapcsolatunk, minden munkánk igazából azért van, hogy mi magunk is átitatódjunk jósággal, irgalommal, szeretettel, megtanuljunk lépésről - lépésre Krisztus urunk gyógyító, életet adó szeretettét hordozni, árasztani túlcsorduló mérték nélküliséggel!  
Felteszek néhány kérdést magamnak is: 
Hány ember számára vagyok én a világon a "legfontosabb"? Ezeket az embereket mennyire becsülöm meg?? 
Vajon hány ember érzi azt, hogy rám mindig és minden körülmény között számíthatnak, mert ők nálam a "legfontosabbak"? Törekszem tudatosan ezzel a Jézusi mércével szeretni?? 
Kisebb testvéretek, 
Csaba t.
Kép: nárcisz rét fent a Hargitán Fodor István felvétele
Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: "Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21