Bővebben: 2019. augusztus 16. – PéntekMert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!”  Mt 19,3-12
A szerzetes, a pap önként mond le a házaséletről Isten országáért. Aki tudja az felfogja ezt a nagy titkot, s aki nem tudja annak nagyon nehéz elmagyarázni. Az ószövetség papja, leölt kosok, bakok vérével lépett az oltárhoz. Más élőlényeket áldozott fel, Isten és népe iránti szeretetből. Jézus Krisztus, az örök főpap, a kereszt oltárán önmagát áldozta fel szeretetből, engesztelő áldozatul. A szentírás tanúsága szerint voltak férfiak akiket Jézus, az Újszövetség örök főpapja  meghívott: "jöjj kövess engem!". Az apostolok részesültek Jézus papi hatalmából, így  ők sem mások vérét mutatták be áldozatul, hanem a sajátjukat! Az újszövetség papja ezért a maga  megzabolázott vérével, ezzel a szakadatlan vérnélküli, és mégis véresen komoly áldozattal lép a szentélybe, hogy Krisztus egy és örök kereszt áldozatát jelen valóvá tegye templomainkban. Nagy titok! 
Amikor teológián első prédikációmat írtam, fogalmaztam meg, hogy Istenért, népemért szívesebben feláldoznám lábamat, kezemet szememet mint a családi életet. Nem éreztem, hogy Krisztus kérné ezt az áldozatot, de lelkem mélyén határozottan tudtam, hogy azt a végtelen szeretetet amellyel Krisztus lehajlik hozzánk, azt viszonoznom akarom, azt is világosan éreztem, hogy kommunizmus igájában szenvedő kisebbségi sorsban élő népemért tudatosan áldozatot szeretnék bemutatni. Mivel a családról való lemondás tűnt akkor is és tűnik ma is a legnagyobb áldozatnak, ezért tudatosan döntöttem úgy, 30 évvel ezelőtt, hogy Isten és népem iránti szeretetből vállalom ezt a vér nélküli vértanúságot, a cölibátust. A szeretetből vállalt áldozat mértéke a mértéktelenség. Keskeny meredek út, ez a minden nap felszakadó stigma, sokszor felsajduló létével nap mint nap emlékeztet arra, hogy ki vagyok és hogy hová is indultam el!! 
Nagyon megcsappant papi szerzetesi hivatások száma. Sokak szerint ez azért van mert megcsappant az Isten s az embertársak iránti szeretet a szíveinkben! Egészen biztos, hogy lángoló Isten szeretet nélkül a papi, szerzetesi lét értelmetlen! Ezen az úton csak akkor érdemes elindulni, ha betölti a szívedet az Isten iránti lángoló szeretet!  Ez a szeretet ha elég nagy, akkor képes vagy akárcsak a szerelmes szerelmét ölelve, mindent, mint fölösleges ruhadarabot ledobni, mindazt mi Szerelmedtől elválaszt önfeledten félretenni! A szerelmes szerelme karjai között nem áldozatot hoz mikor mindent hátrahagy, mert számára a meztelen szegénység, tökéletes szabadság, kedvese karjai között a ruhadarabok hiánya a legnagyobb gazdagság. A földi lét talán legnagyobb értékéről a családi élet szépségeiről, a fizikai gyermekek szeretetéről önként megfosztott életemet ezért adtam és adom oda, szabadon! Akinek megadatott mindez, az talán megérti dadogásomat, az újszövetség papjának, szerzetesének önként vállalt életre szóló döntését
Nagyobb szeretete senkinek nincs mint, aki életét adja övéiért. 
Szeretettel,
Csaba testvér
Evangélium
Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Jézus ezt felelte: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.” 
A farizeusok azonban erősködtek: „Miért írta hát elő Mózes, hogy válólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget?” Jézus kijelentette: „Mózes a keményszívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét – hacsak nem a paráznasága miatt – és mást vesz el, házasságtörést követ el.” 
Erre a tanítványok megjegyezték: „Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni.” Jézus így válaszolt: „Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!”  
Mt 19,3-12
Bővebben: 2019. augusztus 13. – Kedd"Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be."
Felvidékről ma egy nagy busz vendég érkezett. Szépen elbeszélgettünk és elváláskor arra kértek, hogy áldjam meg őket. Egy aranyos, kedves kislány ott téblábolt mellettem, négy évvel ezelőtt fogadtuk be, most lassan hat éves, de még elég pici ahhoz, hogy könnyedén magasba emeljem. Elkaptam a derekát, fülébe súgtam, hogy fogja össze a kezét úgy mintha imádkozna és én vele, akár egy szentségmutatóval megáldottam a kedves vendégeket. Gyakran szoktam így "gyermek áldásban" részesíteni az embereket. Szabad ilyet tenni?
A Szentírás szavait ha komolyan vesszük, akkor hinnünk kell, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nemcsak az evangéliumban és nemcsak az Oltáriszentségben, hanem a gyermekekben is valamilyen módon jelen van. Milyen jó lenne, ha az élet szolgálatában, a gyermekek családjainkba való befogadásának "Istentisztelete" elterjedne a mi népünk körében. Milyen jó lenne, ha tudatosulna bennünk, hogy nem a gólya hozza a kisbabát, hanem Teremtő Istenünk szeretne végtelen alázattal beköltözni otthonunkba! Meg vagyok győződve, hogy egy terhesség megszakítás útjára lépő fiatal ha megfontolná, hogy a kisbaba mely a méhében van, őt élő tabernákulummá tette, akkor nem a kisbaba életét, hanem a saját útját szakítaná meg az abortusz klinika felé! A gyermek nem teher, hanem áldás, mely életünknek értelmet, fényt, ragyogást ad, Istenünkkel egy asztalhoz ültet.
25 éve nevelünk gyerekeket és hiába nézem hosszan a képeket, a névsorokat, egyetlen olyan arcon vagy néven nem akad meg a szemem amelyikről azt gondolnám lelkem mélyén, hogy kár volt befogadni, kár volt igent mondani az ő jövetelekor.
A nagy nyári melegben szobám csendjében, gondolatban átölelem gyermekeinket magasba emelve őket, és megáldom a kedves olvasókat az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Imádkozva arra kérem teremtő Istenünket, hogy népünket áldja meg gyermekek iránti őszinte szeretettel, adja, hogy minden egyes gyermek mely megfogan itt, megszülessen és oly nagy szeretettel legyen fogadva a családba az ő édesapjától, édesanyjától, ahogyan a szentáldozáshoz járuló ember magához veszi az Oltáriszentséget.
Szeretettel, 
Csaba testvér
Evangélium
A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” 
Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! 
Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyoldalon, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony, mondom nektek: Jobban örül annak, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.” 
Mt 18,1-5. 10. 12-14
Bővebben: 2019. augusztus 12. – HétfőJézus mit szól az emberek által alkotott szabályokhoz, törvényekhez? A mai evangélium világosan útat mutat. Szent Pétert, a halászt arra kéri, hogy térjen vissza mesterségéhez, dolgozzon, fogjon halat, s Ő apostola munkájára áldását adja, hogy így eleget tudjanak tenni a közösség elvárásainak, mondhatnánk úgy, állampolgári kötelességüket teljesítik, adót fizetnek. Úgy gondolom, itt nem a részletekben kell elakadni, hanem a lényeget kell meglátni. Isten azt akarja, hogy azt amihez értünk, amit szeretünk, azt a munkát végezzük. Természeten kérhetjük, remélhetjük Isten áldását erőfeszítésünkre, mindennapi munkánkra, de hasznot, a verejtékes munkánk gyümölcsét jó testvérekként, alázattal meg kell osztanunk azzal a közösséggel mely befogadott, a társadalommal, mely segítő szeretettel van irántunk. 
Nemrég az egyik nagyra nőtt fiam, amikor vállalkozásról és a munkája után  való adózásról beszéltünk, megkérdezte, hogy a verejtékesen keresett pénzének egy részét ő miért kellene odaadja ezer idegeneknek? Persze ő mondott egyebeket is amit én itt most nem akarok megosztani a kedves olvasókkal. Csak annyit mondtam, hogy azok az ezer idegenek nemcsak korházba vittek, hanem édesanyádnak segítségére voltak, hogy téged megszüljön, kezelésben részesítettek és teszik ezt azóta is mikor szükséges, azért, hogy te ép, egészséges legyél. Ugyanilyen vad idegen emberek fogadtak téged óvodába, iskolába, hogy türelmesen neveljenek, tanítsanak, oktassanak. Az úton amin jársz, ahogy este hazafelé bandukolsz, fölötted a közvilágítást és sorolhatnám tovább, mind-mind idegen emberek adták, adják! Az orvosok, a tanárok, a közúti hídakat tervező mérnökök, építő munkások így már nem is idegen emberek, hanem a mi nagy családunk tagjai. Ezt a nagy családot országnak nevezik, mert őseink - valamikor nagyon jól - úgy döntöttek, hogy együtt, közösen jobb, mint külön-külön. Együtt jobban meg tudjuk védeni önmagunkat, együtt nagyobb biztonságban, békében élhetünk, mint külön-külön kisebb törzsekben. Nagy családunkban, az országban amelyben élünk s mely az Európai Unió tagja, sokkal jobb élni, mind egymástól elszigetelt, egymásra ellenségesen néző, törvények által nem szabályozott csoportokban, falkákban. Ezeket a bennünket fenn tartó strukturákat nekünk tisztelnünk kell, a közösségnek nemcsak haszonélvezői, hanem adóterhekkel fenntartó, törvénytisztelő állampolgárai kell legyünk.
Szeretettel, 
Csaba testvér
Kép: Popa Simona és a nagyszalontai gyerekeink! Simona a  Nagycsaládunk, ennek az Országnak az Olimpiai Vívó Bajnoka! Az ő, de a többi sportoló eredményeiben is benne van az adó amit fizetünk.
Evangélium
Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak: „Az Emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad.” Erre a tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak, és megkérdezték: „A ti Mesteretek nem fizet templomadót?” – „De igen” – felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével: „Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?” „Az idegenektől” – felelte Péter. Erre Jézus így szólt: „A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját: találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki és add oda nekik értem és érted!”  
Mt 17,22-27
Bővebben: 2019. augusztus 11. – Évközi 19. vasárnapVilágvége?! Bármelyik percben eljöhet, de én hiszek a bennünket szerető mennyei Atyánkban, aki gyermekeit nem elpusztítani, hanem békében, jólétben élni akarja látni! Több gyermekvédelmi intézetünk is van és bár nehéz létben tartani őket,  én mégis küzdök, hogy fent tudjuk tartani az otthonainkat. Mennyivel inkább küzd a jó Isten azért, hogy világunk, s annak legkisebb része is ne csak létezzen, ne csak fennmaradjon, de szépen növekedjen, kibontakozzon, mind szebb, gazdagabb legyen!! 
Bízzunk az Istenbe és hagyjuk, hogy vezessen a megtérés, a bűnbánat, az újrakezdés gyönyörű útjain!! Világunk sebeit látva ne kétségbe essünk, hanem egymást biztatva tervezzük újra életvitelünket!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” 
Lk 12,35-40
Ökoszorongás: miért félnek egyre többen a világvégétől?
Egyre többen kezdenek el szorongani a bizonytalanabbá váló jövő miatt: az ökoszorongás felzárkózhat posztmodern korunk legfontosabb társadalomlélektani problémái közé.
Egy nyolcéves kislány pánikrohamot kapott az iskolában, miközben a fenntartható fejlődésről és a környezettudatosságról beszélgettek – látható az utóbbi évek egyik legsikeresebb HBO sorozatának, a Hatalmas kis hazugságoknak második évadjában. Amabella érzésvilágára a twitter-közösség hamar rámozdult, jó páran rákaptak egy sajátos metoo Amabellázásra, jelezve: értik, érzik a karakter rettegését, hogy nyakunkon a világvége.
A környezet pusztulása nyomán érzett félelem nem új keletű, az ökoszorongás évek óta foglalkoztatja a kutató és praktizáló pszichológusokat egyaránt. Lapok számolnak be róla, hogy egyre több és több ember fordul szakemberhez a Föld sorsát illető szorongása okán, míg a pszichológusok tapasztalatai szerint általánosan is növekszik az emberekben a klímaváltozás okán keletkező félelem.
2018-ban nagyszabású kutatást végeztek Amerikában a Yale kutatói, igyekezvén felmérni, miképpen gondolkodik a lakosság a globális felmelegedésről. Eredményeik szerint az amerikaiak
73 százaléka gondolja, hogy a globális felmelegedés létezik (2005-ben ez a szám még csak 63 százalék volt), míg 14 százalék szerint kamu a dolog,
62 százaléka az emberek tevékenységéhez köti a jelenséget, míg 23 százalék szerint a természet változásai okozzák,
69 százaléka aggódik valamelyest a globális felmelegedés miatt és 29 százalék aggódik nagyon,
46 százaléka nyilatkozta azt, hogy a személyes életében érezte már a globális felmelegedés hatását,
69 százaléka érdeklődik a globális felmelegedés témája iránt,
53 százaléka undorodik tőle,
51 százaléka érzi reménytelennek a helyzetet, míg 48 százalék reménnyel teli.
Ezzel együtt a kutatásokból az is kiderült, hogy az emberek bármennyire is tisztában vannak a globális felmelegedés jelenségével,
mégsem érzik úgy, hogy azonnal szükséges lenne változtatniuk a mindennapi életvitelükön.
Az American Psychological Associaton összefoglalója szerint számos akadályt említhetünk, ami közénk és az életmódváltozás közé állhat. Ilyen lehet
a bizonytalanság: a kétely, hogy vajon segít-e a klímaváltozás helyzetén, ha zöldebb életmódot választunk,
a bizalmatlanság: a kétség, hogy vajon tényleg igaz-e, amit a kutatások/kormányzatok kommunikálnak felénk a klímaváltozás kapcsán,
a tagadás: a felfogás, miszerint klímaváltozás nem is létezik,
a kontrollhiány: a felfogás, miszerint egy ember tettei úgysem számítanak,
a szokások: igen, saját megrögzött szokásaink is utunkba állhatnak, kiváltképp ha hosszú távú változásokat szeretnénk az életünkben véghezvinni.
Ugyanez a kutatás igyekszik arra is választ adni, milyen pszichés hatásai lehetnek a klímaváltozásnak. Véleményük szerint a hőség, az extrém időjárási körülmények és az erőforrásokért való küzdelem kiéleződése
a csoportok, nemzetek közötti nézeteltéréseket is fokozhatja, ahogyan a csoportokon és egyéneken belüli stressz-és szorongásszintre is negatív hatással lehet. Számos kutatás bizonyította már, hogy a hőség növeli az agresszió szintjét: nagyjából 24 ezerrel több zaklatás vagy gyilkosság történik az USA-ban az átlaghőmérséklet két fahrenheitnyi növekedésével.
Kiemelik: „direkt hatások híján is, csupán a klímaváltozás érzékelése és a tőle való félelem fenyegetően hathat a mentális egészségre”. A negatív jóslatok mellett azért hozzátették:
nem kizárt, hogy pozitív következményei is lehet a klímaváltozásnak, például elképzelhető, hogy kollektív felelősséget vállal a világ társadalma a probléma megoldásában, amiben valamennyien osztozunk.
Mi is akkor az öko-szorongás?
Lényegében egy média által létrehozott kifejezés, ami a klímaváltozással kapcsán megjelenő mentális állapotváltozást ír le, amiben az érintett pánikszerű tüneteket mutat, elveszti étvágyát, csökken a teherbírása, ellenállóképessége, kevesebbet tud aludni – mint a felsorolásból látszik, a tünetek sokfélék lehetnek.
Fontos látni, hogy a pszichológiában a szorongást jövő-orientált állapotnak tartjuk, vagyis elsősorban nem a jelentől tart az illető, hanem attól, mit hoz a jövő. Sok esetben az aggodalom jó – felkészíti a szervezetünket egy egy estleges veszéllyel való találkozásra. Gondoljunk csak az ősemberre: ha a dzsungelben járkált és fennállt a veszélye egy mamut-támadásnak, az ember izmai – és egész szervezete – készenléti állapotban volt, hogy a megfelelő pillanatban reagálni tudjon. Ezzel szemben a szorongás egy másik, túl intenzív és kezelhetetlen szintre léphet, sok esetben pedig krónikussá is válhat – természetesen ilyenkor már nem szolgálja egészségünket.  Az APA a klímaváltozással kapcsolatos szorongás kapcsán is fontosnak tartja elkülöníteni a normál és patológiás szorongást.
Egy másik médiában is elterjedt kifejezés az ökobűntudat, ami az emberek rossz érzését hivatott leírni, mikor bűnösnek érezzük magunkat a Föld állapota miatt és erkölcsi felelősséget vállalnánk, változtatnánk viselkedésünkön. A szakértők szerint helytelen lenne erre a fajta bűnösségérzetre rájátszani a változást sürgetőknek, vagyis nem célravezető embereket nyomasztani egy ökóbb életmódra, ugyanis előbb-utóbb elutasítással reagálnak majd, megvezetve érzik magukat. Ugyanakkor az arany középutat célszerű megtalálni, hiszen igenis van felelőssége minden embernek abban, mit tesz a bolygóval – meg kell érezni, mi az a bűntudat és szorongás, ami valóban önmagunkra kell venni, és mi az, ami a közösség terhe.
nem minden felelősség a hétköznapi embereket terheli – ne feledjük az ipari termelés súlyát! –, de minden embernek van felelőssége a klímaváltozásban. A kutatók szerint éppen ezért célszerű ebből azt leszűrni, hogy nem reménytelen a helyzet, a szorongáson és a bűntudaton túl választhatjuk az aktív cselekvést is.
Igen, nem fogjuk megváltoztatni a világot; nem foltozzuk be az ózonréteget néhány boltban hagyott nejlonzacskóval, nem növeljük a légtér oxigéntartalmát a szelektív hulladékgyűjtéssel, és még akkor is túl magas lesz a bolygó káros anyag kibocsátása, ha autó helyett biciklivel járunk – mégis nagyjából ilyeneket tehetünk. Ez a mi részünk, és a szorongás ellen is csak a mindennapi döntések, a következetesség védhet.
Írta: Gacsályi Sára
www.mandiner.hu
Bővebben: 2019. augusztus 10. – Szombat, Szent Lőrinc diakónus és vértanú"Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.”  Jn 12,26 ... és aki nem szolgál az Istennek arra mi vár?? Gondolom, hogy ugyanaz mi a tegnapi evangéliumban megismert balga szüzekre! Ők nem teljesítették a rájuk bízott feladatot és nem is engedik be a mennyei lakomára!! Isten ingyen szeret, de az Ő szeretetből életünkben szülessen gyümölcs, mert másképp a terméketlen fügefa sorsa a miénk lesz!! Ne álltassuk magunkat, az életnek ára van, ha meg akarjuk tartani, ha a gyermekeinknek, unokáinknak tovább akarjuk adni mindazt mi érték, akkor küzdenünk kell, s az Isten által ránk bízott feladatokat nap mint nap teljesítenünk kell!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Evangélium
Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.”  
Jn 12,24–26
Bővebben: 2019. augusztus 6. – Kedd, Urunk színeváltozása„Mester, jó nekünk itt lennünk!"
Jézusnak nincsenek titkai, ö mindenhová magával viszi a barátait!! Dicsőséges találkozását a Szentekkel, de nagycsütörtöki vérrel verejtékezését is vállalja apostolai előtt!! Milyen jó lenne, ha megmerném osztani örömeimet, gondjaimat, szenvedéseimet, mindennapi gondolataimat a szeretteimmel, barátaimmal, embertársaimmal!! 
E szentírási részt olvasva gondolkozzunk el egyfelől azon, hogy szoktam belső dolgaimról beszélni a körülöttem élőkkel?? Másfelől tegyem fel a kérdést én elkísérem-e társaimat az ő életük útjain? Részt veszek-e a mellettem élő emberek gondjaiban, örömeiben?
Egytől tízesig hányassal osztályozva magamat, a közösségi élet tantárgyából??
Szeretettel,
Csaba t. 
Evangélium
Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. 
Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt, és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. 
Lk 9,28b-36
Bővebben: 2019. augusztus 5. – HétfőJézus annyira igaz Ember! Barátja Keresztelő János halála letöri!! Elmegy egy magányos helyre egyedül, imádkozni..... Az emberek utána mennek, csonkák, bonkák, betegek és a barátját gyászoló Mester, félre rakja a maga gondját, baját és gyógyít, vigasztal, tanít! Majd szeretettel, jósággal enni ad az éhező embereknek!! Túlcsorduló mertékkel mér mindenkinek... még maradék is marad!!
Milyen szép arca van Jézusnak!! Kövessem Megváltó Mesteremet!!
Szeretettel,
Csaba t.  
Evangélium
Abban az időben: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: „Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.” Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!” Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.  
Mt 14,13-21
Bővebben: 2019. augusztus 4. – Évközi 18. vasárnapTeréz anya mondta: Isten nem az ő szegényeit képtelen jóllakatni, hanem a gazdagokat! Mérhetetlen kapzsiságunkban tönkre tesszük a világot!! A tévéből, a rádióból harsog a reklám  "nekünk jogunk van hozzá, nekünk jár" és az ember mint megbabonázott alvajáró megy és mindent felvásárol! Már nincs hova tenni az új dolgokat, de nem baj, építünk még nagyobb házakat, raktárakat, lerakatokat! A kapzsiság, a fölösleges pazarlás mint a modern kor ragályos rákos daganata terjed, szétmarja a világunkat!  A  felelős politikusok megtesznek mindent, hogy a "szent növekedés" ne csak fenntartható legyen, de szépen tovább burjánozzon és a kapzsiság ez az óriási daganat megtámad, és mi vakok, nem létünket veszélyeztető gyilkos kórt látunk benne, hanem az önmegavalósitásunkra vezető lehetőséget, a létezésünk kiteljesedését!  "Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék." 
Nézzük a csatolt tudósítást: "Az orosz Légi Tűzvédelmi Központ legújabb jelentése szerint szerint csaknem 2,8 millió hektáron lángol az erdő Szibériában. .... Becslések szerint eddig több, mint 1 millió állat pusztult el a tűzben, sokan szörnyű kínok között." 
Határozzuk el, hogy ezentúl csak annyit teszek a tányéromba, amennyire valóban létem fenntartásához szükségem van!  Ami fölösleges, az bűn!!!!
Szomorú szívvel,
Csaba t. 
Szibéria lángokban, az állatok ordítanak
Abban az időben valaki odalépett Jézushoz a tömegből és megszólította: Mester, mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő elutasította: Ember, ki hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam örökségeteket? Majd a néphez fordult: Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. 
Példabeszédet is mondott nekik: Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék. 
Lk 12,13-21
Bővebben: 2019. augusztus 3. – SzombatAz irányított maghasadás Csernobilben mekkora áldás volt, az ott született villanyáram egész vidékeknek szárnyakat adott és mikor megszaladt, irányíthatatlanná vált a folyamat, mekkora katasztrófát okozott!? Ha ura vagy vágyaidnak, s a bölcs döntések vezetnek utadon boldog leszel a szerelmed oldalán, de ha kosza szabadon garázdálkodó testi vágyak rángatnak, akkor nem csak sebeket okozol, hanem magadat is megsebzed, tönkre teheted!! A buja vágyak nem csak Keresztelő Szent János vértanú halálát okozták, de a Heródes családnak is a végét jelentette, mert a bűn zsoldja a halál!!  
A lelki, testi tisztaságunkért imádkozva, 
Csaba t. 
Evangélium
Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.” Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.  
Mt 14,1-12
Bővebben: 2019. augusztus 1. – CsütörtökNem mindegy, hogy hogyan élünk, mit csinálunk ezen a földön! Életünknek, jó döntéseinknek vagy mulasztásainknak következményei lesznek! Sokan kérdik, hogy Isten, hogy képes még egy általunk valakinek asott pohár vizet is számon tartani? Hova lesznek felírva a jó és rossz cselekedeteink, azok a félelmeink melyeket legyőztünk, s azok a bűnös vágyakból fakadó gondolatok, tettek, melyek legyőztek bennünket? A gazdag ifjú megannyi megtorpanását a konkrét szeretet tetteinek véghezvitele kapujában ki tartja számon?  
Megvagyok győződve, hogy a XXI. század nagy prófétái a tudósok lesznek! A genetikusok megállapították, hogy mi felejtünk, de a testünk az nem! Minden jó és rossz tulajdonságunk, hajunk színétől kezdve minden paraméterünk bele van írva minden egyes a DNS láncunk génjeibe! Ez a lánc hihetetlenül stabil, és ugyanakkor érzékeny is! Nem csak egy - egy betegség vagy vidám perc, hanem életünk minden eseménye ezt az öröklődést meghatározó fehérje molekulát alakítja, formálja, s az stabilan őrzi a bele irt titkokat is! Ki tudja, talán pont mi magunk, önmagunkba írjuk fel kitörölhetetlen betűkkel, örök időre láthatóan azt, hogy kinek, mekkora szeretettel, mikor adtunk egy pohár vizet!? Az utolsó ítéletről mondja a Szentírás, hogy akkor lehull mindenről minden fátyol, és mindenki magát és a társát olyannak fogja látni, amilyen az valójában! Az utolsó ítélet talán nem más, mint egy hatalmas öntudatra ébredés! Pont erről ír Szent Pál a gyönyörű szeretet himnuszában:  Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek."  1. Kor 13,12
Tetteink, szavaink, de még a gondolataink is visszahatnak ránk! Az ember nem egy statikus, monolit entitás, hanem egy folyamatosan alakuló, kibontakozó vagy sorvadó lobogó láng! Önmagunk kovácsai vagyunk! Azzá válunk amit teszünk, mondunk, gondolunk, mert nem csak a táplálékunk, a környezetünk, szüleink, pedagógusaink formálnak bennünket, hanem elsősorban mi magunkat alakítsuk, formálva formáljuk önmagunkat. Ezért a dicsőség is, de az ítélet is nekünk jár! Münchhausen báró saját magát a hajától fogva nem képes kihúzni a sárból, de mi Isten kegyelmét felhasználva, képesek vagyunk a megváltott ember előtt szélesre tárt ajtón keresztül célba érni! Kezdjük el a szeretet konkrét gyümölcseit teremni!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Ki tudná megmondani, hogy a keresztség szentsége, hogy íródik örökre lelkünkbe? De vajon génjeinkbe is bele vésődik??
Evangélium
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.  
Mt 13,47-53
Bővebben: 2019. július 31. – SzerdaEltelt a nyári vakáció fele! Hány könyvet olvastál el!? Hányszor ütötted fel a Szentírás lapjait? 
Természetesen te is meg kérdezheted: Miért kell olvasni? 
Azért, hogy téged gazdaggá tevő, életedet átalakító csodálatos igéket fedezzél fel. Képzeld el, hogy felhúzott vitorlákkal egy nagy könyv lapjain hajózol! Szépen haladsz a nyári alkonyatban és a lap alján feltűnik egy csodálatos gondolat:  "Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha!" Iz 54,10 
Teremtő Istened gyönyörű szavai neked szólnak! Óvatosan körbehajózod akár egy ismeretlen szigetet, a felbukkanó igéket! Leengeded a horgonyt és partra szállsz! Még csak ízlelgeted az ismeretlen gondolatokat, de már tudod, hogy gazdag vagy, s kincsedet nem veheti el soha, senki! Fellobban a szívedben az öröm, egy tiszta öröm, úgy hódítasz, hogy senki nem kell térdrerogyva hódoljon előtted!   Gazdag vagy, vagyonoddal mi mindannyian gazdagabbakká válunk, életedet megváltoztató sorokat tovább osztva, méginkább lelkedbe vésődnek, örökre a tieid lesznek. 
Kezdj el olvasni, légy a bölcs, a szép, az életet adó igékre vadászó felfedező! Feszegesd a határaidat, ne légy magadnak elég, tágítsd világodat, vedd kezedbe a könyvek könyvét, a Szentírást, s indulj el a csodák földjén! Amit elérsz, s mire kitűzöd a megismerésed zászlaját az a tiéd! A könyvekben rengeteg felfedezésre váró szép gondolat, lakatlan sziget vár reád, melyet ha meghódítasz te magad is átalakulsz! Bölcsebbé, lelkiekben gazdaggá, minden szempontból erősebbé, bátrabbá válsz, mert hegyeket mozgató hitet, lángoló szeretetet, mindet legyőző reményt találsz a megismert könyv lapjain! Vedd a kezedbe a könyvet és olvass!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Evangélium
Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.  
Mt 13,44-46

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Az a fontos, hogy az ember olyan hullámokat indítson el – jó gondolatokat, szavakat, cselekedeteket –, amelyek életet adnak, amelyekből a másik építkezhet, gazdagodhat.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2020. február 22. szombat, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Különleges gyermek...

Különleges gyermek volt, születését, melyet angyalok adtak hírül a pásztoroknak, próféták jövendölték meg: „Íme, a szűz fogan, fiút szül.” [Iz 7,14]
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube